Ústav procesní a zpracovatelské techniky Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze se zabývá projektováním technologií, návrhy a konstrukcí strojů a za­řízení pro potravinářský, chemický a zpracovatelský průmysl a ekologii. Vyučujeme v bakalářských studijních programech TZSI a STR, zajišťujeme kompletní českou i anglickou výuku v magisterském a doktorském studiu se zaměřením na Procesní techniku. V rámci vědeckovýzkumných aktivit ústav řeší návrhy a modelování toku tekutin v potrubních sítích, návrhy a modelování mechanických, hydraulických separačních, tepelných a difúzně separačních procesů a zařízení, míchacích a směšovacích procesů a zařízení. Řešíme simulace separačních a reakčních procesů a návrhy zařízení a to od dílčích strojů a zařízení až po kompletní technologie včetně jejich energetické optimalizace.