Doktorský studijní program „Energetika a procesní inženýrství“

Aktuálně řešené disertační práce:
Chukwebuka Aninwede MsC. CO2 capture from multicomponent flue gas by membrane process: Experimental analysis and mathematical modelling.  

 • školitel DP: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Práce se věnuje experimentálnímu studiu a modelování procesních charakteristik separace CO2 z modelového vícesložkového emisního plynu pomocí membrán s dutými vlákny.

Ing. Adam Krupica Fotokatalytické reaktory pro speciální využití.  

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Práce se věnuje návrh a optimalizace zařízení z hlediska hydrodynamiky systému.

Ing. Daniel Hrtus Experimentální analýza a modelování přenosových jevů z pyrolýzním reaktoru.  

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Práce se věnuje experimentálnímu studiu a modelování přenosu hybnosti, tepla a hmoty v Augerově pyrolýzním reaktoru při zpracování odpadních plastů. 

Ing. Martina Hladíková
Separace mikrořas z vodného prostředí membránovými procesy  

 • školitel DP: doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.

Práce se věnuje experimentálnímu studiu separace mikrořas z vodného prostředí membránovým procesy.

Ing. Jan Štípek
Reologie nenewtonských látek
  

 • školitel DP: prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc

Práce se věnuje reologii a teorii toku nenewtonských látek.

Ing. Martin Mulenko
Určování parametrů sypných hmot pomocí DEM simulací
  

 • školitel DP: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

Práce se věnuje experimentálnímu studiu a DEM simulacemi v oblasti modelování parametrů sypných hmot.

Ing. Roman Formánek Dispergace kapalina-kapalina v mechanicky míchaných reaktorech  

 • školitel DP: doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.

Práce se věnuje popsání procesů při dispergaci systémů kapalina-kapalina při mechanickém míchání.

Ing. Alexandr Kolomiets Technologie výroby mikro a nanočásticových disperzí  

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Práce řeší nové technologie výroby mikro a také nanočásticových disperzí a jejich aplikace.

Ing. Petr Seghman Čištění a zušlechtění syntézních plynů pomocí membránových procesů  

 • školitel DP: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 • školitel specialista: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Práce se zabývá experimentálním studiem a modelování přenosových jevů při čištění a zušlechťování vícesložkové směsi plynu typu H2-CO-CO2-CH4 pomocí membrán.

Ing. Viktor Vajc Přestup tepla ve vícefázových tocích  

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: Ing. Martin Dostál, Ph.D.

Práce se zabývá přestupu tepla ve vícefázových reaktorech.

Ing. Terézia Žáková Technologie a zařízení pro výrobu biopaliv 2+ generace   

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Práce se zabývá přenosem hybnosti, tepla a hmoty v uzavřených fotobioreaktorech.

Ing. Petr Procházka Využití elektroflotace při čištění odpadních vod
   

 • školitel DP: prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.

Práce se zabývá možnostmi čištění odpadních vod. Cílem práce bude navrhnout vhodný postup čištění odpadních vod z koksárenského průmyslu pomocí elektroflotace.

Ing. Andrey Kutsay Technologie a zařízení pro přeměnu odpadů v cenné formy chemických látek  

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Práce se zaměřuje na moderní trendy pro zpracování odpadů termochemickými a biochemickými metodami. Cílem práce je vypracovat koncept energeticky nenáročné, ekonomicky rentabilní, ekologicky šetrné a bezemisní biorafinerie, ve které bude docházet konverzi odpadních surovin na cenné chemické látky a biopaliva.