Doktorský studijní program „Konstrukční a procesní inženýrství“

Aktuálně řešené disertační práce:
Ing. Martina Hladíková
Separace mikrořas z vodného prostředí membránovými procesy

 • školitel DP: doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.

Práce se věnuje experimentálnímu studiu separace mikrořas z vodného prostředí membránovým procesy.

Ing. Jan Štípek
Reologie nenewtonských látek

 • školitel DP: prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc

Práce se věnuje reologii a teorii toku nenewtonských látek.

Ing. Martin Mulenko
Určování parametrů sypných hmot pomocí DEM simulací

 • školitel DP: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

Práce se věnuje experimentálnímu studiu a DEM simulacemi v oblasti modelování parametrů sypných hmot.

Ing. Roman Formánek Dispergace kapalina-kapalina v mechanicky míchaných reaktorech

 • školitel DP: doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.

Práce se věnuje popsání procesů při dispergaci systémů kapalina-kapalina při mechanickém míchání.

Ing. Alexandr Kolomiets Technologie výroby mikro a nanočásticových disperzí

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Práce řeší nové technologie výroby mikro a také nanočásticových disperzí a jejich aplikace.

Ing. Petr Seghman Ekonomicko rentabilní biorafinerie

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Práce se zabývá návrhem technologií zpracování odpadů v konceptu biorafinerie.

Ing. Viktor Vajc Přestup tepla ve vícefázových tocích

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: Ing. Martin Dostál, Ph.D.

Práce se zabývá přestupu tepla ve vícefázových reaktorech.

Ing. Terézia Žáková Technologie a zařízení pro výrobu biopaliv 2+ generace

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Práce se zabývá přenosem hybnosti, tepla a hmoty v uzavřených fotobioreaktorech.

Ing. Petr Procházka Využití elektroflotace při čištění odpadních vod
 

 • školitel DP: prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.

Práce se zabývá možnostmi čištění odpadních vod. Cílem práce bude navrhnout vhodný postup čištění odpadních vod z koksárenského průmyslu pomocí elektroflotace.

Ing. Andrey Kutsay Technologie a zařízení pro přeměnu odpadů v cenné formy chemických látek

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Práce se zaměřuje na moderní trendy pro zpracování odpadů termochemickými a biochemickými metodami. Cílem práce je vypracovat koncept energeticky nenáročné, ekonomicky rentabilní, ekologicky šetrné a bezemisní biorafinerie, ve které bude docházet konverzi odpadních surovin na cenné chemické látky a biopaliva.