Nabídka rámcových témat pro doktorské studium v českém jazyce zahajované ve školním roce 2020/2021

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • Energetická náročnost dezintegrace a předúpravy odpadů a biomasy.
 • Hydrodynamika vícefázové míchané vsádky –hydrodynamicky optimalizovaný system míchadlo –reaktor.
 • Míchací procesy v pokročilých technologiích (farmacie, speciální chemické výroby, biotechnologie, zpracování odpadů, zpracování polymerních materiálů, …).
 • Hydraulické separační procesy pro jemnozrné suspenze.
 • Míchání velkoobjemových reaktorů a biorektorů.
 • Míchání a homogenizace nenewtonských disperzí.
 • Míchání heterogenních suspenzí.
 • Tokové vlastnosti heterogenních látek.
 • Procesy dezintegrace, mísení a třídění v CCS/U technologiích.
 • Proudění a přestup tepla v heterogenních látkách.
 • Technologie a zařízení sběru, odvodnění a zpracování mikrořas.
 • Fouling v procesních aparátech (školitel specialista: Ing. Martin Dostál, Ph.D.).
 • Spirálový tok nenewtonských kapalin (školitel specialista: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.).
 • Vícefázové proudění v procesních aparátech (školitel specialista: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.).
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
 • Přenosové jevy v mechanicky míchaných reaktorech.
 • Přestup tepla plyn-kapalina ve vícefázových kontaktních aparátech.
 • Technologie a zařízení pro čištění a zušlechtění CO2 a syntézních plynů.
 • Využití elektrokoagulace a elektroflotace pro čištění odpadních vod.
 • Využití elektrokoagulace a elektroflotace pro čištění odpadních vod.
 • Numerické modelování konvektivního sušení (školitel specialista: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.).
 • Rozpad bublin a kapek v turbulentním proudění (Ing. Mária Zedníková, Ph.D.).
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 • CO2 jako surovina pro výrobu biopaliv a cenných chemických látek.
 • Modelování rozpojovací energie pro drcení a mletí odpadů.
 • Přenosové jevy v zařízeních CCU technologií pro čištění a zušlechtění emisních plynů.
doc. Ing. Karel Petera, Ph.D.
 • Modelování a simulace interakcí mezi pevnou fází a tekutinou.
 • Modelování a simulace přestupu tepla v komplexních systémech.
 • Modelování a simulace vícefázových systémů s pohybujícími elastickými objekty.