Nabídka rámcových témat pro doktorské studium v českém jazyce zahajované ve školním roce 2023/2024

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • Hydrodynamika vícefázové míchané vsádky – hydrodynamicky optimalizovaný system míchadlo – reaktor.
 • Mechanismus a energetická náročnost dezintegrace a předúpravy odpadů a biomasy.
 • Míchací procesy v pokročilých technologiích (farmacie, speciální chemické výroby, biotechnologie, zpracování odpadů, zpracování polymerních materiálů, …).
 • Proudění a přestup tepla v heterogenních látkách.
 • Přestup tepla v porézní vrstvě katalyzátorů a náplní pro akumulaci tepla.
 • Reologie, míchání a doprava heterogenních nenewtosnkých disperzí (např. jemnozrnné betonové směsi, polymerní materiály a odpady,…).
 • Sedimentace nekulových částic v nenewtonských disperzích (např. sedimentace částic v jemnozrnných betonových směsích).
 • Speciální fotobioreaktory pro kultivaci v extrémních podmínkách.
 • Tenkovrstvé fotoreaktory pro speciální technologie.
 • Technologie a zařízení pro akumulaci tepla na bázi PCM Glauberovi soli.
 • Technologie a zařízení pro decentralizovanou dopravu a stlačování a úpravu vodíku.
 • Technologie a zařízení úpravy surovin pro zpracování v technologiích výroby zelených materiálů, chemikálií a pokročilé technologie výroby biopaliv.
 • Fouling v procesních aparátech.
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
 • Dekarbonizace průmyslu.
 • Přenosové jevy v mechanicky míchaných reaktorech.
 • Přestup tepla plyn-kapalina ve vícefázových kontaktních aparátech.
 • Technologie a zařízení pro čištění a zušlechtění CO2 a syntézních plynů. 
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 • Drcení a mletí v technologiích zpracovatelského průmyslu: experimentální analýza a modelování velikosti částic a rozpojovací energie při mechanické dezintegraci vybraných surovin (minerály, horniny, potravinové komodity, lignocelulózová biomasa, odpadní textil, polymery).
 • Experimentální studium a modelování membránových procesů pro separaci CO2 z vícesložkové směsi plynu v nízkouhlíkových technologiích.
 • Modelování hybridní technologie záchytu a zušlechtění CO2 v konceptu membrana-X.
 • Návrh, modelování a energetická optimalizace kombinovaného konceptu Energy- and CO2- to-chemicals v průmyslových podmínkách EU.
doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
 • Modelování a popis tvorby submikronových kapiček v nebulizační hlavě
 • Modelování toku viskoelastických látek v komplexních geometriích strojů zpracovatelského průmyslu (tok taveniny polymeru hlavou extruder, koextruze).
 • Studium a popis chování superkritické tekutiny v rozprašovací sušárně.
 • Studium přenosu tepla a ukládání energie v porézním prostředí.
 • Studium vlivu ošetření biologického materiálu studenou plazmou.