Nabídka témat bakalářských prací pro studijní program „Teoretický základ strojního inženýrství“ v akademickém roce 2020/2021

Rozdělení témat podle zaměření Ι pdf verze:

Rozdělení témat podle vedoucích:

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • Reologické vlastnosti plastických trhavin z hlediska jejich zpracování.
 • Vysokotlaké trysky pro automatické hasební systémy.
 • Míchání kapalin a zkapalněných plynů v kulových nádobách.
 • Zařízení pro separaci submikronových částic z plynu.
 • Reologické vlastnosti suspenzí mikrořas.
 • Technologie a zařízení pro čištění upotřebeného kuchyňského oleje (UCO).
 • Zařízení pro separaci kalů v technologii čištění odpadních vod.
 • Technologie a zařízení pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2.
 • Energetický model mletí vláknité biomasy.
 • Vícerotorová míchací zařízení pro farmaceutický a kosmetický průmysl.
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
 • Zkapalňování a dělení plynů.
 • Kryogenní separace CO2 ze spalin.
 • CNG a LNG a jejich využití.
 • Čištění bioplynu a výroba biometanu.
 • Průtočná baterie.
 • Zařízení a technologie na výrobu vodíku.
 • Biotechnologie v potravinářství.
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 • Základy projektování a provozu technologií zpracování odpadů v konceptu biorafinerie.
 • Hygienický konstrukční návrh procesního zařízení.
 • Zásady navrhování svarových spojů tlakových aparátů.
 • Moderní trendy utěsňování pohyblivých částí procesních zařízení.
 • Návrh konstrukce fotobioreaktoru s tenkou vrstvou kultivačního média.
 • Návrh konstrukce chemického reaktoru pro technologie záchytu a zpracování emisního CO2.
 • Provozní charakteristiky laboratorního fermentoru.
 • Provozní charakteristiky laboratorního fotobioreaktoru.
 • Experimentální testování polymerních membrán pro separaci CO2 z emisních plynů.
 • Experimentální analýza energetické náročnosti mletí odpadů.
 • Modelování energetické náročnosti rozpojování odpadů.
 • Modelování charakteristik separace CO2 z emisních plynů pomocí membránových procesů.
doc. Ing. Karel Petera, Ph.D.
 • Modelování šíření světelného záření.
 • Vliv geometrie a materiálových vlastností na pohyb částic krmiva v nádržích pro chov ryb.
 • Optimalizace přenosu tepla mezi proudem tekutiny a teplosměnnou plochou.
 • CFD simulace s ohledem na interakce mezi tělesem a tekutinou.
Ing. Martin Dostál, Ph.D.
 • Vzduchové výměníky tepla a konstrukce měřicí trati.
 • Kapalinové výměníky tepla a návrh měřicí trati.
 • Termoelektrické generátory.
 • Přenos tepla v reaktoru s přirozenou cirkulací.
 • Kondenzátor páry.
 • Měření a regulace ve zpracovatelském průmyslu.
 •  
Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
 • Tokové vlastnosti tavenin polymerů.
 • Experimentální zařízení pro výrobu nanoprášků.
 • Chlazení pohonu důlní lokomotivy.
 • Systém hašení mlhou.
 • Extrudér cévních náhrad.
 • Nové technologie uchovávání potravin.
 • Určování parametrů sypkých hmot pro DEM simulace.
Ing. Jiří Moravec, Ph.D.
 • Měřicí senzory pro kapaliny a omezení jejich použitelnosti.
 • Čerpadla pro kapaliny s příměsí pevných částic či vláken.
 • Porovnání emisí CO2 v životním cyklu elektromobilu a automobilu se spalovacím motorem.
 • Experimentrální zařízení pro měření tokových vlastností látek.
 • Vliv tvaru a velikosti vstupní trysky ejektrou naúčinnost ejektoru.
 • Analýza cen zařízení v oblasti linek potravinářského, chemického či spotřebního průmyslu.
Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.
 • Čištění a sanitace strojních zařízení v potravinářském průmyslu.
 • Konstrukce formy pro výrobu konzumovatelných kelímků na teplé/studené nápoje.
 • Design zařízení pro přímý odporový ohřev ovocných dření.
 • Hygienický design strojů pro potravinářský a farmaceutický průmysl.
 • Moderní technologie pro výrobu bezpečných potravin.
 • Měření elektrických vlastností biomateriálů.
 • Nové postupy v pivovarnictví.
Ing. Michal Netušil, Ph.D.
 • Bilancování systémů v MS Excel.
 • Návrh cyklonového separátoru.
 • Sedimentační testy.
 • Hydraulický ráz.
 • Měření koncentrace prachu.
Ing. Stanislav Solnař
 • Dynamické metody.
 • Podobnostní metody měření přestupu tepla.
 • Měření radiativního tepelného toku.
 • Zvyšování výkonu výměníků v PC technice.
Ing. Viktor Vajc
 • Stanovení investičních a provozních nákladů procesních zařízení.
 • Pasivní chlazení.
 • Chlazení zařízení ve vakuu.
 • Vícefázové výměníky tepla.
 • Tepelné trubice.
 • Řízení teploty Li-ion baterií.
 • Optimalizační algoritmy pro procesní techniku.
Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav
 • Aerace kultivačních systému pro produkci biomasy 3. generace.
 • Efektivní metody separace mikrořas z kultivačního média.
 • Promíchávání kultivačního média v deskovém fotobioreaktoru.

Ing. Martina Hladíková

 • Zpracování a likvidace nebezpečného odpadu.
 • Technologie využívající vodík k výrobě pohonných látek a energie.
 • Membránové reaktory v procesním inženýrství.

Ing. Petr Procházka

 • Konstrukce a design elektrochemických cel.
 • Zařízení pro separaci částic z plynů a jejich základní konstrukční zásady.

Alexandr Kolomiets

 • CFD simulace míchání nenewtonských kapalin.
 • CFD simulace deformace kapky ve smykovém proudu.

Terezia Žáková

 • Zkoumání biofilmu a podmínky jeho tvorby na stěnách kultivačního zařízení.
 • Odstraňování biofilmu vlivem hydrodynamických účinků.
 • Zamezení tvorby biofilmu vlivem hydrodynamiky.
 • Elektrodifuzní metoda jako nástroj ke sledování tvorby biofilmu na stěnách kultivačního zařízení.