Nabídka témat bakalářských prací pro studijní program „Teoretický základ strojního inženýrství“ v akademickém roce 2022/2023

Rozdělení témat podle zaměření Ι pdf verze:

Rozdělení témat podle vedoucích:

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • Zařízení a technologie těžby a zpracování Lithia z ložisek v ČR.
 • Zařízení a technologie pro surovinovou recyklaci automobilových akumulátorů.
 • Tenkovrstvé fotoreaktory pro odstraňování antibiotikových reziduí z odpadních vod.
 • Technologie pro akumulaci tepla na bázi PCM Glauberovi soli.
 • Zařízení pro míchání a homogenizaci moderních UHPC betonových směsí.
 • Sedimentace nekulových částic v nenewtonských kapalinách (moderní UHPC betonové směsi).
 • Technologie a zařízení pro čištění upotřebeného kuchyňského oleje (UCO).
 • Vícerotorová míchací zařízení pro farmaceutický a kosmetický průmysl.
 • Technologie extrakce aromatických látek z bylin.
 • Reologické vlastnosti plastických trhavin z hlediska jejich zpracování.
 • Zařízení pro skladování a dopravu vodíku.
 • Zařízení pro separaci submikronových částic z plynu.

doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.

 • Pneumatická doprava.
 • Stroje a zařízení v tukovém průmyslu.
 • Technologie akumulace anergie.
 • Skladování a transport vodíku pomocí LOHC technologie.
 • Oxygenační kapacita aeračního elementu.
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 • Experimentální analýza účinnosti membránových procesů při separaci složek ze směsi plynů.
 • Experimentální analýza velikosti částic a energií při drcení a mletí.
 • Jak rozpojit buněčné stěny mikrořas?
 • Ideový konstrukční návrh drtičky pro vlhké slamnaté odpady.
 • Konstrukční návrh pyrolýzního reaktoru.
 • Konstrukční návrh výměníku tepla pro hygienizaci gastroodpadů.
 • Laboratorní tenkovrstvý fotobioreaktor.
 • Technická analýza a limity zařízení pro skladování a transport vodíku.
 • Principy snižování energetické náročnosti chemických, potravinářských a zpracovatelských linek.
 • Jak vyrábět biometan v podmínkách ČR?
 • Zásady dekarbonizace technologií zpracovatelského průmyslu ČR.
 • Potenciál 3G biorafinerie/technologií Power-to-Chemicals v podmínkách zemí V4.
doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
 • Vývoj extruzního reometru.
 • Chlazení pohonu důlní lokomotivy.
 • Úprava standu pro studenou plasmu.
Ing. Martin Dostál, Ph.D.
 • Kapalinové výměníky tepla a návrh měřicí trati.
 • Měření a regulace ve zpracovatelském průmyslu.
 • Konstrukce a použití teplotních čidel pro průmyslová měření.
 • Tomografie.
Ing. Jiří Moravec, Ph.D.
 • Moderní metody měření základních veličin v procesních zařízeních.
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek.
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel.
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě.
 • Výrobník sycených nápojů.
 • Linka na výrobu akumulátorů.
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje.
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob.
 • Analýza cen zařízení linek potravinářského, chemického či spotřebního průmyslu.
 • Reologické vlastnosti látek.
Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.
 • Konstrukce formy pro výrobu konzumovatelných obalů.
 • Čištění a sanitace strojních zařízení v potravinářském průmyslu.
 • Design zařízení pro přímý odporový ohřev ovocných dření.
 • Moderní technologie pro výrobu bezpečných potravin.
 • Měření elektrických vlastností biomateriálů.
Ing. Michal Netušil, Ph.D.
 • Bilancování systému.
 • Sedimentační testy.
 • Čištění vzduchu.
Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav, Ph.D.
 • Otočný fotobioreaktor využitelný v Arktidě a Antarktidě.
 • Čistitelné aerační členy reaktorů pro kontinuální provoz.
 • Zamezení tvorby biofilmu v trubkovém fotobioreaktoru.
Ing. Stanislav Solnař, Ph.D.
 • Metody vizualizace toku.
 • Vodní tunely ve světě.
 • Organické struktury.
 • Výměníky tepla s mikrostrukturou.