Nabídka témat diplomových prací pro studijní program Energetika a procesní inženýrství v oboru Procesní inženýrství v akademickém roce 2022/2023

-> detailní informace o jednotlivých tématech

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

 • Tenkovrstvé fotoreaktory pro odstraňování antibiotikových reziduí z odpadních vod.
 • Technologie pro akumulaci tepla na bázi PCM Glauberovi soli.
 • Zařízení pro míchání a homogenizaci moderních UHPC betonových směsí.
 • Sedimentace nekulových částic v nenewtonských kapalinách (moderní UHPC betonové směsi).
 • Reologické vlastnosti moderních UHPC betonových směsí.
 • Experimentální metoda identifikace úsad na stěnách aparátů.
 • Technologie a zařízení pro čištění upotřebeného kuchyňského oleje (UCO).
 • Vývoj nových typů statických směšovačů využitelných v biorafinériích.
 • Technologie a zařízení pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2.
 • Zařízení pro míchání heterogenních suspenzí.

prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.

 • Viskozimetr sestavený z injekční stříkačky.

doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.

 • Technologie oxy-fuel spalování.
 • Laboratorní adsorpční jednotka.
 • Dekarbonizace v cementářském průmyslu.
 • Elektrolýzní kyslík.
 • Technicko-ekonomická analýza zvýšené oxygenace při čištění odpadních vod.
 • Hydrodynamika a přenos tepla a hmoty plyn – kapalina v probublávaných kontaktorech.
 • Rozpad bublin a kapek v turbulentním proudění.

doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

 • Koncepční návrh drtičky pro rozpojování vlhkých slamnatých odpadů.
 • Technicko-ekonomická studie technologie výroby biometanu z bioplynu pomocí inovativní hybridní technologie typu membrána-adsorpce.
 • Vliv vstupní koncentrace mikrořas na CAPEX/OPEX technologie separace mikrořas z vodného prostředí.
 • Kontejnerová jednotka pro zpracování gastroodpadů.
 • Energetická optimalizace technologie zpracování živočišných odpadů.

doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

 • Vliv studené plasmy na biologické vzorky.
 • CFD analýza přestupu tepla prvků pohonu důlní lokomotivy.

Ing. Martin Dostál, Ph.D.

 • Přestup tepla v míchaných vsádkách.
 • Kompaktní deskožebrové výměníky tepla.
 • Sušárny, sušení a jeho modelování.

Ing. Jiří Moravec, Ph.D.

 • Sycení kapalin plynem a jeho praktické využití.
 • Aplikace pro návrh nebo kontrolu funkce kapalinou/plynem hnaného ejektoru.
 • Optimalizace vodou hnaného ejektoru.
 • Optimalizace senzoru pro měření tokových vlastností látek.
 • Realita měření reologických vlastností látek.
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje.
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob.
 • Zařízení pro objektivní určování doby homogenizace v míchaných vsádkových zařízeních.
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel.
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě.
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém průmyslu či v dalších průmyslových odvětvích.
 • Objemové směšování sirupu s vodou při přípravě slazeného nápoje.

Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.

 • Elektrické vlastnosti potravin.
 • Pasterizační stanice pro pasterizaci ovocných šťáv a dření s přímým ohmickým ohřevem.
 • Přestup tepla v cylindro kónickém fermentačním tanku.
 • Sušení v mikrovlnném poli, sušárna s mikrovlnným ohřevem.
 • Vliv deformace na elektrické vlastnosti biopolymeru.
 • Zařízení pro mechanické testování vzorků (bio)polymeru (creep + relaxace).

Ing. Michal Netušil, Ph.D.

 • Separace CO2 z emisí.
 • Kategorizace partikulárních látek.
 • Analýza procesních parametrů a predikce výsledků.

Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav, Ph.D.

 • Otočný fotobioreaktor využitelný v Arktidě a Antarktidě.
 • Zamezení tvorby biofilmu v trubkovém fotobioreaktoru.
 • Intenzifikace promíchávání v trubkovém reaktoru.

Ing. Stanislav Solnař, Ph.D.

 • Numerické simulace laminárního proudění s nestandardní okrajovou podmínkou.
 • Nové organické struktury pro maximalizaci teplosměnné plochy.