Nabídka témat diplomových prací pro studijní program Energetika a procesní inženýrství v oboru Procesní inženýrství v akademickém roce 2021/2022

-> detailní informace o jednotlivých tématech

 

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

 • Tenkovrstvé fotoreaktory pro odstraňování antibiotikových reziduí z odpadních vod.
 • Sedimentace nekulových částic v nenewtonských kapalinách (moderní UHPC betonové směsi).
 • Reologické vlastnosti moderních UHPC betonových směsí.
 • Zařízení pro míchání a homogenizaci moderních UHPC betonových směsí.
 • Reologické vlastnosti suspenzí mikrořas.
 • Experimentální metoda identifikace úsad na stěnách aparátů.
 • Technologie a zařízení pro čištění upotřebeného kuchyňského oleje (UCO).
 • Návrh modelového technologie extrakce aromatických látek z bylin.
 • Vývoj nových typů statických směšovačů využitelných v biorafinériích
 • Technologie a zařízení pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2.
 • Zařízení pro míchání heterogenních suspenzí.

 

prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.

 • Viskozimetr sestavený z injekční stříkačky.

 

doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.

 • LAES technologie s výrobou kyslíku pro oxy-fuel spalování.
 • Kryogenní separace CO2 ze spalin.
 • Ekonomika provozu procesních linek.
 • Laboratorní adsorpční jednotka.
 • Hydrodynamika a přenos tepla a hmoty plyn – kapalina v probublávaných kontaktorech.
 • Rozpad bublin a kapek v turbulentním proudění.

 

doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

 • Kontejnerová hygienizační linka pro zpracování gastroodpadů v bioplynových stanicích.
 • Mletí odpadů s lignocelulózovým základem.
 • Procesní charakteristiky materiálů mletých kulovým mlýnem.
 • Membránová separace složek z emisních plynů.
 • Konstrukční návrh smart-boxu pro sběr lahví s použitým kuchyňským olejem.
 • Zařízení a technologie pro výrobu cvrččí mouky.

 

doc. Ing. Karel Petera, Ph.D.

 • Modelování růstu řas ve fotobioreaktoru.
 • Simulace a přenos tepla ve šneku vytlačovacího stroje.

 

doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

 • Rozprašovací sušárny pro bezlepkovou mouku.
 • Vývoj zařízení a technologie k prodloužení údržnosti zpracovaného ovoce a zeleniny.

 

Ing. Martin Dostál, Ph.D.

 • Výměníky tepla kapalina/plyn.
 • Sušárny, sušení a jeho modelování.
 • Přirozená konvekce v průmyslových aparátech.
 • Reologické a tepelné vlastnosti materiálů se zaměřením na materiály nenewtonské.

 

Ing. Jiří Moravec, Ph.D.

 • Sycení kapalin plynem a jeho praktické využití.
 • Aplikace pro návrh nebo kontrolu funkce kapalinou/plynem hnaného ejektoru.
 • Optimalizace vodou hnaného ejektoru.
 • Optimalizace senzoru pro měření tokových vlastností látek.
 • Realita měření reologických vlastností látek.
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje.
 • Návrh regulovatelného lamelového usazováku pro čištění odpadních vod.
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob.
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel.
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě.
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém průmyslu či v dalších průmyslových odvětvích.
 • Obecné volné téma.

 

Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.

 • Testování automatického stroje pro výrobu sazenic – vliv vlastností surovin na finální výrobek.
 • Elektrické vlastnosti potravin.
 • Pasterizační stanice pro pasterizaci ovocných šťáv a dření s přímým ohmickým ohřevem.
 • Přestup tepla v cylindrokónickém fermentačním tanku.
 • Sušení v mikrovlnném poli, sušárna s mikrovlnným ohřevem.
 • Vliv deformace na elektrické vlastnosti biopolymeru.
 • Zařízení pro mechanické testování vzorků (bio)polymeru (creep + relaxace).
 • Volné téma z oblasti projektování, bilancování a ekonomiky.

 

Ing. Michal Netušil, Ph.D.

 • Separace vody z proudu vzduchu.
 • Nečistoty ve filtrační vložce.

 

Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav

 • Ekonomické zhodnocení aerace kultivačního média v poloprovozních a průmyslových fotobioreaktorech.
 • Kultivace mikrořas v trubkovém fotobioreaktoru.
 • Hydrodynamické podmínky v trubkovém fotobioreaktoru.

 

Ing. Stanislav Solnař

 • Měření tepelné vodivosti materiálů na základě oscilační metody.

 

Ing. Viktor Vajc

 • Obrazová analýza bublin při varu.
 • Řízení teploty Li-ion baterií.
 • Investiční a provozní náklady procesních zařízení.