Bakalářský 3-letý studijní program „Teoretický základ strojního inženýrství“

Absolventi získají z předmětů obecného teoretického základu (matematika, konstruktivní geometrie, fyzika, chemie, počítačová grafika) a průpravných teoretických předmětů s užší vazbou na strojní inženýrství (mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, nauka o materiálu, termomechanika a hydromechanika) znalosti na inženýrské úrovni, která jim umožňuje nejen jejich praktickou aplikaci při užívání ale i další rozvoj v inženýrských aplikacích. Studenti se zájmem o Procesní techniku mají v průběhu studia možnost studovat předměty, které je seznámí se specializací Ústavu procesní a zpracovatelské techniky, a které jim pod vedením v yučujících ústavu umožní zpracovat bakalářskou práci.

Směrové předměty oboru pro TZSI

Veškeré podklady pro studium jsou umístěny na MOODLE v sekci „Process Engineering“.