Spolupráce s výzkumnými institucemi a univerzitami v České republice

Spolupráce na vědecko-výzkumných projektech, při vedení disertačních prací a výuce.

Spolupráce s výzkumnými institucemi a univerzitami v zahraničí

Spolupráce při řešení vědecko-výzkumných projektů, výměnné pobyty studentů a zaměstnanců, řešení disertačních prací, publikační činnost, pořádání konferencí, výuka, školení.

Členství v národních a mezinárodních profesních organizacích