Vědecko-výzkumný tým Ústavu procesní a zpracovatelské techniky je rozdělen do 8 pracovních skupin a nabízí tyto služby:

  • Projektování technologií, návrh strojů a zařízení pro chemický, potravinářský, zpracovatelský průmysl a biotechnologie, energetické optimalizace a úspory energií.
  • Znalecké posudky, technické a výzkumné zprávy v oblasti chemického, potravinářského, zpracovatelského průmyslu a biotechnologií.
  • Nabídka odborných kurzů a školení pro veřejnost.
  • Návrh a optimalizace míchacích zařízení pro míchání homogenních a heterogenních vsádek. Experimentální stanovení procesních charakteristik pro různé typy míchadel (příkon, homogenizace, suspendace, disperze, přenos tepla, …) v laboratorním a poloprovozním měřítku.
  • Experimentální stanovení tokových vlastností materiálů pomocí rotační reometrie v rozpětí 0,001-0,032 Pa.s.
  • Měření distributivní velikosti částic v rozmězí 0,3 µm – 2 mm (laserový analyzátor, sítová analýza, optická mikroskopie).
  • Měření hydraulické charakteristiky různých potrubních komponent, částí či systémů a tepelných výměníků.
  • Měření termofyzikálních a elektrických vlastností látek.
  • Experimentální stanovení sušicích křivek pro různé materiály v závislosti na teplotě sušení a rychlosti sušicího vzduchu.