Profesoři

  Jméno a příjmení výuka, odborné zaměření
Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.
telefon: +420-224-352-549
mobil:
email: Pavel.Ditl@fs.cvut.cz
místnost: B1-420 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Difuzně separační procesy, Reaktory a bioreaktory, Projektování s podporou počítače.
Míchání, čistění odpadních vod.
Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
vedoucí ústavu

telefon: +420-224-352-681
mobil: +420-770-125-378
email: Tomas.Jirout@fs.cvut.cz
místnost: B1-421 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Přenosové jevy, Projekt 2, Hydromechanické procesy, Hydromechanická zařízení,
Míchání, konstrukce.
Prof. Ing. František Rieger, DrSc.
telefon: +420-224-352-548
mobil:
email: Frantisek.Rieger@fs.cvut.cz
místnost: B1-429 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Přenosové jevy, Základy zpracovatelské techniky.
Míchání.
Prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.
telefon: +420-224-352-550
mobil:
email: Rudolf.Zitny@fs.cvut.cz
místnost: B1-418 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Numerická analýza zařízení, Tepelné procesy, Přenosové jevy.
Modelování, RTD, reologie.

Docenti

Doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc.
telefon: +420-224-352-451
mobil:
email: Pavel.Hoffman@fs.cvut.cz
místnost: B1-427 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Základy stavby procesních zařízení, Výrobní linky. Čištění odpadních vod a plynů.
Doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
tutor oboru

telefon: +420-224-352-550
mobil: +420-606-684-770
email: Lukas.Kratky@fs.cvut.cz
místnost: B1-431 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Základy stavby procesních zařízení, Projekt 2.
Zpracování odpadů, biotechnologie, konstrukce.
Doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
informační manažer ústavu
telefon: +420-224-352-558
mobil:
email: Radek.Sulc@fs.cvut.cz
místnost: B1-430 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Chemie, Fyzikální chemie, Průmyslová chemie, Difúzně separační zařízení
Míchání, fyzikální chemie, difůzně separační procesy, bilancování
Doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
telefon: +420-224-352-719
mobil:
email: Jan.Skocilas@fs.cvut.cz
místnost: B1-417 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Numerická analýza procesů, Výrobní linky, Úvod do kryogenní techniky.
Tepelné procesy, výrobní linky, modelování a simulace (CFD).

Odborní asistenti

Ing. Martin Dostál, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu
správce subsítě
telefon: +420-224-358-489
mobil:
email: Martin.Dostal@fs.cvut.cz
místnost: G2-154 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Chemie, Přenosové jevy, Výměníky tepla, Tepelné procesy
Reometrie, reologie, tepelné procesy, experimentální technika.
Ing. Jiří Moravec, Ph.D.
telefon: +420-224-352-553
mobil:
email: Jiri.Moravec@fs.cvut.cz
místnost: G2-151 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Projektování s podporou počítače, Konstrukce procesních zařízení, Přenosové jevy.
Míchání, konstrukce.
Ing. Michal Netušil, Ph.D.
telefon: +420-224-352-713
mobil:
email: Michal.Netusil@fs.cvut.cz
místnost: B1-419 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Projektování s podporou počítače
Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.
telefon: +420-224-352-553
mobil:
email: Jaromir.Stancl@fs.cvut.cz
místnost: G2-151 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Chemie, Projekt 2.
Potravinářské technologie
Ing. Stanislav Solnař, Ph.D.
telefon: +420-224-352-716
mobil:
email: Stanislav.Solnar@fs.cvut.cz
místnost: G2-147 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Chemie, přenos tepla.
Ing. Vojtěch Bělohlav, Ph.D.
telefon: +420-224-352-716
mobil:
email: Vojtech.Belohlav@fs.cvut.cz
místnost: G2-147 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Chemie, Difúzně separační procesy a zařízení, zpracování odpadů, fotobioreaktory.

Odborní pracovníci

Ing. Adam Krupica
telefon: +420-224-358-707
mobil:
email: Adam.Krupica@fs.cvut.cz
místnost: B1-419 (Dejvice)
www: fakultní, osobní
Chemie; Přenos hybnosti, tepla a hmoty.

Techničtí pracovníci

  Eva Nešporová
sekretářka ústavu
telefon: +420-224-352-551
mobil:
email: Eva.Nesporova@fs.cvut.cz
místnost: B1-424 (Dejvice)
www: fakultní, osobní