Ústav procesní a zpracovatelské techniky se zabývá stavbou strojů a za­řízení pro potravinářský, chemický a zpracovatelský průmysl, zařízení pro biotechnologie a pro čištění odpadních vod a plynů. Typickými výstupy naší projekční a konstrukční činnosti jsou destilační kolony, filtry, míchací zařízení, tepelné výměníky, sušárny, reaktory a bioreaktory. Například s destilační kolonou se můžeme setkat jak při výrobě lihovin, tak i při zpracování ropy. Filtry a výměníky tepla se používají při čištění odpadních vod a plynů, při výrobě piva, avšak najdete je i v každém automobilu. Míchací zařízení najdeme nejen v domácnostech, ale také v čokoládovnách, při výrobě barev, pneumatik, v reaktorech při výrobě plastů nebo aerobních či anaerobních bioreaktorech. Když se řekne Strojní fakulta, tato strojní zařízení napadnou málokoho, ačkoliv pomáhají vytvá­řet produkty, bez kterých si náš život neumíme představit. Z hlediska tvor­by HDP obor pokrývá více než 40 % celkového objemu průmyslu.

Kontakt

Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Ústav procesní a zpracovatelské techniky
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Technická 4
166 07, Praha 6

Tel: +420-224-352-681
Mob: +420-770-125-378
Email: Tomas.Jirout@fs.cvut.cz