Ústav procesní a zpracovatelské techniky Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze se zabývá projektováním technologií, návrhy a konstrukcí strojů a za­řízení pro potravinářský, chemický a zpracovatelský průmysl a ekologii.  Podílíme se na výuce v bakalářském studijním programu Teoretický základ strojního inženýrství a Strojírenství v oboru Energetika a procesní technika. Zajišťujeme kompletní českou i anglickou výuku v navazujícím magisterském studiu v programu Energetika a procesní inženýrství ve specializaci Procesní inženýrství. Vyučujeme v doktorském studiu v programu Strojní inženýrství v oboru Konstrukční a procesní inženýrství.

     Absolventi našeho oboru si osvojí moderní metody získávání vědeckotechnických informací, metody experimentálního získávání dat a jejich vyhodnocování. Jsou vedeni k systematickému navrhování a technickoekonomickému hodnocení variant procesů, koncepcí zpracovatelských linek i detailního řešení dílčích systémů strojů a zařízení. Ovládají pevnostní a konstrukční řešení tlakových aparátů i problematiku navrhování výrobních linek. Podstatnou součástí získaných vědomostí je využití výpočetní techniky při vědeckých a inženýrských výpočtech, sběru experimentálních dat, řízení nebo simulaci procesů, při konstruování metodami CAD, projektování a využívání počítačových sítí. Takto profilovaní strojní inženýři se rychle adaptují ve výzkumu, ve vývoji a projekci strojů, výrobních linek a závodů ve strojírenství, v inženýrských a dodavatelských firmách i v organizacích uživatelů. Mohou působit v řízení provozů, údržby a oprav základních fondů. Uplatňují se zejména v chemickém, potravinářském a spotřebním průmyslu, ale také v primárních sférách těžby a úpravy surovin, v energetických provozech, v zemědělství, ve farmaceutickém průmyslu, ve službách a dalších složkách infrastruktury.