V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme různé přípravné kurzy, postgraduální kurzy, kariérní kurzy pro absolventy i profesně orientované kurzy a to jak pro absolventy VŠ, tak i pro absolventy středních škol. Absolvováním našich kurzů získáte a prohloubíte si dílčí odborné znalosti nejen pro získání nové odborné kvalifikace, ale rovněž si lze absolvováním kurzů rozšířit své odborné znalostí a dovednosti v mimopracovní a v mimokariérní oblasti. Kurzy nabízíme přímo na míru po dohodě se zájemci.

Nabídka kurzů v rámci celoživotního vzdělávání
 • Aplikovaná termodynamika a  fyzikální chemie
 • Bioreaktory a bioinženýrství
 • Čištění odpadních vod
 • Difúzně separační pochody a zařízení
 • Hmotové a entalpické bilance výrobních linek-simulace chování provozních linek
 • Hydrodynamické pochody a zařízení
 • Chemické reaktory
 • Konstrukce procesních aparátů
 • Koroze a ochrana proti ní
 • Míchání a míchací zařízení
 • Tepelné pochody a zařízení
 • Utěsňování procesních zařízení – podmínky pro spolehlivé utěsnění

V případě zájmu o školení nebo kurz v oblasti projektování technologií, návrh strojů a zařízení pro chemický, potravinářský, zpracovatelský průmysl, čištění odpadních vod a plynů, a biotechnologie kontaktujte vedoucího ústavu prof. Ing. Tomáše Jirouta, Ph.D.

Kontakt

Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Ústav procesní a zpracovatelské techniky
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Technická 4
166 07, Praha 6

Tel: +420-224-352-681
Mob: +420-770-125-378
Email: Tomas.Jirout@fs.cvut.cz