Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S. 

 • OPVVV MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753 – Excelentní výzkum – participace na projektu Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií – Ditl, P. (2018-2022)
 • FV40210
  Řízení a optimalizace vybraných čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlastností vsádky se zaměřením na vývoj inovovaného zahušťovacího a odvodňovacího zařízení – Moravec, J. (2019-2022)
 • OPPIK APLIKACE
  Vývoj nové technologie výpalu lehkého keramického kameniva – Jirout, T. (2018-2020)
 • OPPIK APLIKACE
  Vývoj separační technologie pro zpracování radioaktivního rmutu – Jirout, T. (2018-2020)
 • TH04020226
  Návrh míchadla optimalizovaného pro procesy čištění a úpravy vod – Moravec, J. (2019-2020)
 • FV30284
  Vývoj nové technologie homogenizace vysoko-viskózních disperzí nenewtonovského typu – Jirout, T. (2018-2020)
 • 710078
  The innovative system for coke oven wastewater treatment and water recovery with the use of clean technologies – Ditl, P. (2016-2019)
 • FV10790
  Biofiltrační jednotka s dielektrickým ohřevem – Jirout, T. (2016-2019)
 • 710078  
  The innovative system for coke oven wastewater treatment and water recovery with the use of clean technologies – Ditl, P. (2016-2019)
 • FV10790  
  Biofiltrační jednotka s dielektrickým ohřevem – Jirout, T. (2016-2019)