Směrové předměty pro bakalářský studijní program Strojírenství a obor Energetika a procesní technika se zaměřením na Procesní techniku.

 • Chemieanotace
  • vyučující: doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.; Ing. Martin Dostál, Ph.D.
  • náplň kurzu: Základní principy a zákonitosti obecné a fyzikální chemie prezentované na technických aplikacích.
 • Pokrokové procesy využití energiíanotace
  • vyučující: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
  • náplň kurzu: Základní prezentace problematiky techniky životního prostředí, energetiky a procesní techniky.
 • Procesní zařízení a výrobní linkyanotace
  • vyučující: doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.; doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
  • náplň kurzu: Absolvent se seznámí se základy oboru Procesní inženýrství a vybranými linkami zpracovatelského průmyslu.
 • Přenos hybnosti tepla a hmotyanotace
  • vyučující: prof. Ing. František Rieger, DrSc; prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
  • náplň kurzu: Základy bilancování přenosových jevů a jejich podobnost. Teoretické odvození základních bilančních rovnic přenosu hybnosti, tepla a hmoty a jejich aplikace na řešení multioborových aplikací strojního inženýrství.
 • Přenos hybnosti, hmoty a tepla – seminář anotace
  • vyučující: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
  • náplň kurzu: Aplikace odpřednášené látky na řešení konkrétních úloh z přenosu hybnosti, tepla a hmoty. Rovnice kontinuity, bilance hybnosti a momentu hybnosti. Cauchyho rovnice, reologické konstitutivní rovnice, Navier-Stokesova rovnice. Rozložení doby prodlevy. Přenos tepla vedením. Nucená a přirozená konvekce. Přenos tepla při změně skupenství a zářením. Vícesložkové systémy. Přenos hmoty molekulární difúzí, konvekcí, s chemickou reakcí a přenos hmoty mezi fázemi.
 • Oborový projektanotace
  • vyučující: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
  • náplň kurzu: Seznámení se s technologiemi, stroji a zařízeními v procesní technice. Základní principy strojů a zařízení prezentované ve vztahu k výrobě biopaliv, exkurze.
 • Hydromechanická zařízeníanotace
  • vyučující: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
  • náplň kurzu: Provedení, principy činnosti, základní provozní a projekční výpočty zařízení s přenosem hybnosti a zpracováním partikulárních látek (např. potrubí, čerpadla, filtry, usazováky, odstředivky, cyklóny, fluidní vrstva, míchací zařízení, zpracovatelská zařízení).
 • Projekt I.anotace
  • vyučující: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
  • náplň kurzu: Konstrukce, procesní a pevnostní návrh zpracovatelského zařízení.
 • Tepelná zařízeníanotace
  • vyučující: Ing. Martin Dostál, Ph.D.
  • náplň kurzu: Provedení, principy činnosti, základní provozní a projekční výpočty zařízení s přenosem tepla (např. tepelné výměníky, vařáky, kondenzátory, odparky, sušárny, pece).
 • Difúzně-separační zařízeníanotace
  • vyučující: doc.Ing. Radek Šulc, Ph.D.
  • náplň kurzu: Provedení, principy činnosti, základní provozní a projekční výpočty zařízení s přenosem hmoty (např. destilační a rektifikační kolony, absorbéry, adsorbéry, extraktory, krystalizátory, membránové jednotky).
 • Bakalářská práce – anotace
  • vyučující: vyučující ústavu
  • náplň kurzu: Prakticky zaměřená práce s úzkým propojením na aktuálně řešené aplikované a smluvní výzkumné projekty ústavu.