Nabídka témat bakalářských prací pro 4-letý studijní program „Strojírenství“, obor „Energetika a procesní technika“, specializace „Procesní technika“ v akademickém roce 2023/2024.

-> detailní informace o jednotlivých tématech

 

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • Vícerotorový rozpouštěcí reaktor pro přípravu vysokoviskózních disperzí.
 • Zařízení pro akumulaci tepla na bázi PCM Glauberovi soli.
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 • Dávkovač suroviny pro laboratorní střižný mlýn.
doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
 • Viskoelastické vlastnosti biopolymeru.
 Ing. Martin Dostál, Ph.D.
 • Kapalinové výměníky tepla a návrh měřicí trati.
 • Měření tepelné vodivosti látek.
Ing. Jiří Moravec, Ph.D.
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek.
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel.
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě.
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob.
 • Linka pro čištění lahví.
 • Analýza cen zařízení linek potravinářského, chemického či spotřebního průmyslu.
 • Reologické vlastnosti látek.
Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.
 • Návrh stanice pro čištění a sanitaci laboratorní rozprašovací sušárny.
 • Návrh pasterizační stanice s přímým ohmickým ohřevem.
 • Měření výkonových parametrů laboratorní rozprašovací sušárny.
Ing. Michal Netušil, Ph.D.
 • Kategorizace partikulárních látek.
Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav, Ph.D.
 • Sterilizovatelný aerační element do fotobioreaktoru.
 • Vodík a syntetická paliva.
Ing. Stanislav Solnař, Ph.D.
 • Pojezd pro měření rychlostního profilu.
 • Sledování proudění ve vnitřních vestavbách.