Nabídka témat bakalářských prací pro 4-letý studijní program „Strojírenství“, obor „Energetika a procesní technika“, specializace „Procesní technika“ v akademickém roce 2022/2023

-> detailní informace o jednotlivých tématech

 

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • Zařízení pro míchání a homogenizaci moderních UHPC betonových směsí.
 • Tenkovrstvé fotoreaktory pro odstraňování antibiotikových reziduí z odpadních vod.
 • Laboratorní perličkový mlýn pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2.
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 • Šnekový dávkovač suroviny do laboratorní nožového mlýnu.
doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
 • Viskoelastické vlastnosti kolagenu.
 Ing. Martin Dostál, Ph.D.
 • Hustota.
Ing. Jiří Moravec, Ph.D.
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek.
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel.
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě.
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob.
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje.
 • Analýza cen zařízení linek potravinářského, chemického či spotřebního průmyslu.
 • Reologické vlastnosti látek.
Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.
 • Měření elektrické vodivosti tuhých potravin.
 • Měření výkonových parametrů laboratorní rozprašovací sušárny.
 • Návrh stanice pro čištění a sanitaci laboratorní rozprašovací sušárny.
Ing. Michal Netušil, Ph.D.
 • Čištění vzduchu.
 • Přímý záchyt CO2 ze vzduchu „Direct Air Capture“.
Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav, Ph.D.
 • Otočný fotobioreaktor využitelný v Arktidě a Antarktidě.
 • Čistitelné aerační členy reaktorů pro kontinuální provoz.
Ing. Stanislav Solnař, Ph.D.
 • Konstrukce vodního tunelu.
 • Vodotěsnost 3D výtisků z plastu.