Nabídka témat bakalářských prací pro 4-letý studijní program „Strojírenství“, obor „Energetika a procesní technika“, specializace „Procesní technika“ v akademickém roce 2019/2020

-> detailní informace o jednotlivých tématech
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 • Energetická náročnost rozpojení minerálů pro výrobu CO2based karbonátů.
 • Vliv velikosti části na biodegradabilitu dřevních odpadů.
Ing. Karel Petera, Ph.D.
 • Šíření světelného záření v řasových fotobioreaktorech.
 • CFD simulace nádrže pro chov ryb.
Ing. Martin Dostál, Ph.D.
 • Odparky, krystalizátory.
 • Přirozená konvekce v průmyslových aparátech.
Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
 • Mechanické vlastnosti cévní náhrady.
 • Tokové vlastnosti tavenin polymerů.
Ing. Jiří Moravec, Ph.D.
 • Experimentální zařízení pro měření rychlostního, koncentračního a teplotního profilu v suspenzi proudící v trubce.
 • Příkonové charakteristiky míchadel při nízké hladině kapaliny v nádobě.
Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.
 • Měření elektrické vodivosti tuhých potravin.
Ing. Michal Netušil, Ph.D.
 • Měření rozstřiku kapiček.
 • Interval výměny filtrační vložky.
Ing. Stanislav Solnař
 • Skoková metoda pro měření přestupu tepla.
 • Kalibrace termoaktivních (TLC) barev.
Ing. Viktor Vajc
 • Stanovení investičních a provozních nákladů procesních zařízení.
 • Řízení teploty Li-ion baterií.
Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav
 • Stroje a zařízení využívající emisní CO2 pro produkci biomasy 3. generace.
 • Technologická zařízení pro produkci biomasy 3. generace v průmyslovém měřítku.