Nabídka témat bakalářských prací pro 4-letý studijní program „Strojírenství“, obor „Energetika a procesní technika“, specializace „Procesní technika“ v akademickém roce 2021/2022

-> detailní informace o jednotlivých tématech

 

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • Zařízení pro míchání a homogenizaci moderních UHPC betonových směsí.
 • Tenkovrstvé fotoreaktory pro odstraňování antibiotikových reziduí z odpadních vod.
 • Návrh a odzkoušení laboratorního perličkového mlýnu pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2.
 • Návrh modelového extraktoru pro získání aromatických látek z bylin.

 

prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.
 • Viskozimetr sestavený z injekční stříkačky.

 

doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
 • Hydrodynamika a přenos hmoty v náplňové koloně.

 

doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 • Provozní charakteristiky laboratorního bioreaktoru.
 • Návrh systému kontinuálního dávkování biomasy do laboratorního nožového mlýnu.

 

doc. Ing. Karel Petera, Ph.D.
 • Distribuce rozpuštěného kyslíku v nádržích pro chov ryb.

 

doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
 • Viskoelastické vlastnosti kolagenu.
 • Tokové vlastnosti tavenin vyztužených polymerů.
 • Chlazení pohonu důlní lokomotivy.

 

 Ing. Martin Dostál, Ph.D.
 • Var.
 • Hustota.

 

Ing. Jiří Moravec, Ph.D.
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek.
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel.
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě.
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob.
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje.
 • Návrh regulovatelného lamelového usazováku pro čištění odpadních vod.
 • Analýza cen zařízení linek potravinářského, chemického či spotřebního průmyslu.
 • Reologické vlastnosti látek.
 • Obecné volné téma.

 

Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.
 • Měření elektrické vodivosti tuhých potravin.
 • Měření výkonových parametrů laboratorní rozprašovací sušárny.
 • Návrh stanice pro čištění a sanitaci laboratorní rozprašovací sušárny.
 • Návrh zařízení pro pasterizaci potravin s využitím přímého ohmického ohřevu.

 

Ing. Michal Netušil, Ph.D.
 • Filtrace vzduchu.
 
Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav
 • Koncept biorafinérie zpracovávající biomasu 3. generace.
 • Aerace deskového fotobioreaktoru.
 
Ing. Stanislav Solnař
 • Statické vs. dynamické metody.
 • Měření radiativního tepelného toku.
 
Ing. Viktor Vajc
 • Tepelné trubice.