• Míchací zařízení (od laboratorních modelů po poloprovozní jednotky s objemy 6-1000 litrů.
 • Poloprovozní velkoobjemové míchací zařízení s bočními míchadly (objem 3000 litrů).
 • Univerzální laboratorní reaktor.
 • Zařízení pro hydrotermickou předúpravu suroviny – jednotky termické a termicko-expanzní předúpravy pro zpracování vsádky o objemu 0,5-8 litrů při maximální teplotě 200 °C a tlaku 1,55 MPa.
 • Zařízení pro drcení a mletí surovin – nožový mlýn, kulový mlýn, perličkový mlýn, koloidní mlýn, vysokorychlostní rotorý mlýn.
 • Membránová jednotka pro separaci složek z plynů.
 • Trať pro stanovení hydraulických a tepelných charakteristik výměníků tepla a potrubních komponent.
 • Konvektivní oběhová sušárna s možnosti modifikace na sušení ve fluidním loži.
 • Rozprašovací sušárna.
 • Modelové zařízení pro výrobu kapalných biopaliv.
 • Laboratorní bioreaktory o objemu 1-45 litrů.
 • Laserový analyzátor velikosti částic FRITSCH“Analyse A22″ COMPACT s ultrazvukovou dispergační jednotkou. Analýza velikosti částic v rozpětí 0,3-300 mikrometrů.
 • Optická mikroskopie.
 • Rotační reometrie pro měření viskozity v rozmezí 1-32000 mPas, smykových napětí 0-206 Pa a smykových rychlostí 4-4000 1/s.
 • Měření tepelné vodivosti tuhých a práškových materiálů pomocí KemthermQTM4 analyzátoru.
 • DSC jednotka.
 • Zařízení pro ohmický a mikrovlnný ohřev.