• Míchací zařízení (od laboratorních modelů po poloprovozní jednotky s objemy 6-1000 litrů.
 • Poloprovozní velkoobjemové míchací zařízení s bočními míchadly (objem 3000 litrů).
 • Laboratorní fermentor o kapacitě 35 litrů, analýzy procesních parametrů (teplota, tlak, pH), produkce a kvality bioplynu (CO2, CH4, H2, O2).
 • Zařízení pro hydrotermickou předúpravu suroviny – jednotky termické a termicko-expanzní předúpravy pro zpracování vsádky o objemu 0,5-8 litrů při maximální teplotě 200 °C a tlaku 1,55 MPa.
 • Hydraulická testovací trať výměníků tepla – maximální průtok 50 m3/h, měření tlakových ztrát jednotlivých komponent a vložených dílců pomocí diferenčního tlakoměru.
 • Konvektivní oběhová sušárna s možnosti modifikace na sušení ve fluidním loži pomocí horkého vzduchu o maximální teplotě 80°C a rychlosti 2 m/s.
 • Rozprašovací sušárna Anhydro.
 • Laserový analyzátor velikosti částic FRITSCH"Analyse A22" COMPACT s ultrazvukovou dispergační jednotkou. Analýza velikosti částic v rozpětí 0,3-300 mikrometrů.
 • Optická mikroskopie.
 • Rotační reometrie RHEOTECRC20 pro měření viskozity v rozmezí 1-32000mPas, smykových napětí 0-206Paa smykových rychlostí4-40001/s.
 • Měření tepelné vodivosti tuhých a práškových materiálů pomocí KemthermQTM4 analyzátoru.
 • Zařízení pro ohmický a mikrovlnný ohřev.