• Míchací zařízení (od laboratorních modelů po poloprovozní jednotky s objemy 6-1000 litrů.
 • Poloprovozní velkoobjemové míchací zařízení s bočními míchadly (objem 3000 litrů).
 • Univerzální laboratorní reaktor.
 • Zařízení pro hydrotermickou předúpravu suroviny – jednotky termické a termicko-expanzní předúpravy pro zpracování vsádky o objemu 0,5-8 litrů při maximální teplotě 200 °C a tlaku 1,55 MPa.
 • Zařízení pro drcení a mletí surovin – nožový mlýn, kulový mlýn, perličkový mlýn, koloidní mlýn, vysokorychlostní rotorý mlýn.
 • Adsorpční jednotka v konfiguraci PSA, produkce kyslíku o čistotě 95 % o množství minimálně 1,29 kg/h při výstupním tlaku 4 bar (g), provozní rozsah teploty plynu při adsorpci a desorpci od 5 do 50°C.
 • Absorpční jednotka – Protiproudá absorpční kolona se 4 loži strukturované náplně s nízkým výškovým ekvivalentem teoretického patra (VETP), nátok plynu 0-8 kg/h, pracovní teplota 15-130°C, min/max pracovní tlak -50/250 kPa (g),
 • Membránová jednotka pro testování separační účinnosti membránových modulů s dutými vlákny (bioplyn, vícesložkové průmyslové a emisní plyny), průtok směsi plynů do 200 NL/h, možnost přípravy šestisložkové směsi, teplota 20-50°C.
 • Trať pro stanovení hydraulických a tepelných charakteristik výměníků tepla a potrubních komponent.
 • Konvektivní oběhová sušárna s možnosti modifikace na sušení ve fluidním loži.
 • Rozprašovací sušárna.
 • Modelové zařízení pro výrobu kapalných biopaliv.
 • Laboratorní bioreaktory o objemu 1-45 litrů.
 • Laboratorní fotobioreaktory – trubkový, deskový. Objem kultivačního média 200 L, teplota kultivace 20-40°C, regulace intenzity osvitu, vývoj směšovačů a distributorů.
 • Modelové zařízení pro výrobu kapalných biopaliv – objem hydrolyzéru/fermentoru 40 L, pracovní teplota 20-60°C, destilační kolona.
 • Laserový analyzátor velikosti částic pro stanovení velikosti částic suchou/mokrou metodou v rozpětí 0,01-3500 mikrometrů.
 • Optická mikroskopie.
 • Rotační reometrie pro měření viskozity v rozmezí 1-32000 mPas, smykových napětí 0-206 Pa a smykových rychlostí 4-4000 1/s.
 • Měření tepelné vodivosti tuhých a práškových materiálů pomocí KemthermQTM4 analyzátoru.
 • DSC jednotka.
 • Zařízení pro ohmický a mikrovlnný ohřev.