1. Hydromechanické procesy a zařízení

  vedoucí skupiny: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
  členové skupiny: prof. Ing. František Rieger, DrSc.; doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.; Ing. Jiří Moravec, Ph.D.
  klíčové aktivity: potrubní systémy, čerpadla a kompresory, filtry, usazováky, odstředivky a cyklóny, drcení a mletí, aglomerace, doprava a skladování partikulárních materiálů

 2. Míchaní a míchací zařízení

  vedoucí skupiny: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
  členové skupiny: prof. Ing. František Rieger, DrSc.; prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.; doc. Ing. Ivan Fořt, DrSc.; Ing. Jiří Moravec, Ph.D.
  klíčové aktivity: proudění v míchané vsádce, míchání heterogenních systémů, míchání nenewtonských látek, přestup tepla v míchané vsádce, dispergace, statické směšovače

 3. Reologie

  vedoucí skupiny: prof. Ing. František Rieger, DrSc.
  členové skupiny: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.; Ing. Jiří Moravec, Ph.D.; prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.; Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
  klíčové aktivity: rotační a vytlačovací reometrie, viskózní, visko-plastické a visko-elastické látky, tixotropie, tokové vlastnosti reálných látek a koncentrovaných suspenzí

 4. Tepelné procesy a zařízení

  vedoucí skupiny: Ing. Martin Dostál, Ph.D.
  členové skupiny: prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.; doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc.; Ing. Jan Skočilas, Ph.D.; Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.
  klíčové aktivity: odparky, sušení a sušárny, přímý a nepřímý ohřev látek, průmyslové pece, průmyslové chlazení a kryogenika, energetické bilance a optimalizace procesů

 5. Tepelné výměníky

  vedoucí skupiny: Ing. Martin Dostál, Ph.D.
  členové skupiny: Ing. Jan Skočilas, Ph.D.; Ing. Jiří Moravec, Ph.D.
  klíčové aktivity: návrhové a kontrolní výpočty, návrh a optimalizace tvaru teplosměnných ploch, experimentální stanovení hydraulických charakteristik a tepelné účinnosti

 6. Difúzně-separační procesy a zařízení

  vedoucí skupiny: doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
  členové skupiny: prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.; Ing. Karel Petera, Ph.D.
  klíčové aktivity: destilace a rektifikace, absorpce, adsorpce, kolony, krystalizace, rozpouštění, extrakce, membránové procesy, reaktory a bioreaktory, látkové bilance

 7. Biotechnologie

  vedoucí skupiny: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
  členové skupiny: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.; doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
  klíčové aktivity: biorafinerie, výroba biopaliv, fermentory, fotobioreaktory, předúprava surovin, čištění odpadních vod, výroba organických látek, bioplasty, projektování technologií a konstrukce zařízení

 8. Numerické modelování

  vedoucí skupiny: prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.
  členové skupiny: Ing. Jan Skočilas, Ph.D.; Ing. Karel Petera, Ph.D.
  klíčové aktivity: matematické modelování a řízení procesů a zařízení, numerické modelování přenosu hybnosti, tepla a hmoty, regresní analýzy modelů