• Míchání, mísení a míchací zařízení.
 • Dispergační technologie a zařízení.
 • Tepelné výměníky (návrh, výpočty, zkoušení, optimalizace).
 • Hydromechanické procesy a zařízení (doprava tekutin, filtrace, usazováky, odstředivky a cyklóny, fluidace).
 • Procesy a zařízení pro přestup tepla (výměníky, odparky, sušárny, ohřev a chlazení látek).
 • Procesy a zařízení pro přestup hmoty (absorpce, adsorpce, destilace a rektifikace, krystalizace a rozpouštění, extrakce, membránové procesy).
 • Reaktory a biorektory.
 • Biorafinerie.
 • Zařízení pro biotechnologie (zpracování odpadů, biopaliva, organické látky, bioplasty).
 • Technologie a zařízení pro čištění odpadních vod a plynů.
 • Zařízení pro mechanickou dezintegraci materiálů (drcení, mletí).
 • Potravinářské technologie a zařízení.
 • Technologie výroby biodegradovatelných materiálů.
 • Modelování a řízení procesů, výrobních linek a zařízení.
 • Experimentální stanovení fyzikálních a chemických vlastností reálných látek.
 • Reologické vlastnosti reálných látek.
 • Energetické a látkové bilance a optimalizace vý­robních linek a technologií.
 • Projektová a konstrukční činnost v oblasti chemic­kého, potravinářského a zpracovatelského průmyslu, biotechnologiích a příbuzných oborech.