Nabídka témat diplomových prací pro studijní program Energetika a procesní inženýrství v oboru Procesní inženýrství v akademickém roce 2023/2024

-> detailní informace o jednotlivých tématech

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

 • Pilotní technologie recyklace odpadního stavebního polystyrenu.
 • Technologie pro akumulaci tepla na bázi PCM Glauberovi soli.
 • Vícerotorový rozpouštěcí reaktor pro přípravu vysokoviskózních disperzí.
 • Zařízení pro výrobu a plně biologicky rozložitelné hadice z vláknového biokompozitu.
 • Numerické modelování míchání suspenzí.
 • Experimentální metoda identifikace úsad na stěnách aparátů.
 • Technologie a zařízení pro dezintegraci mikrořas z technologií zachytávání a zpracování CO2.
 • Zařízení pro míchání heterogenních suspenzí.

prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.

 • Pneumatický tlumič nárazu.

doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.

 • Technologie oxy-fuel spalování.
 • Laboratorní adsorpční jednotka.
 • Technicko-ekonomická analýza zvýšené oxygenace při čištění odpadních vod.
 • Hydrodynamika a přenos tepla a hmoty plyn – kapalina v probublávaných kontaktorech.

doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

 • Experimentální identifikace vhodné provozní konfigurace střižného mlýnu pro rozpojení bioodpadu před pyrolýzou.
 • Procesní charakteristiky kulového mlýnu při přípravě nano-biouhlu.
 • Experimentální analýza a modelování vícestupňové membránové separace CO2 z modelového emisního plynu.
 • Konstrukční návrh destruktoru pro zpracování gastroodpadů.
 • Decentralizovaná biorafinerie pro materiálově-energetickou recyklaci odpadů z údržby komunální zeleně.

doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

 • Vliv studené plasmy na biologické vzorky.
 • Identifikace viskoelastických vlastností kolagenní hmoty.

Ing. Martin Dostál, Ph.D.

 • Přestup tepla v míchaných vsádkách.
 • Sušárny, sušení a jeho modelování.

Ing. Jiří Moravec, Ph.D.

 • Sycení kapalin plynem a jeho praktické využití.
 • Aplikace pro návrh nebo kontrolu funkce kapalinou/plynem hnaného ejektoru.
 • Optimalizace vodou hnaného ejektoru.
 • Optimalizace senzoru pro měření tokových vlastností látek.
 • Realita měření reologických vlastností látek.
 • Linka pro čištění lahví.
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob.
 • Zařízení pro objektivní určování doby homogenizace v míchaných vsádkových zařízeních.
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel.
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě.
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém průmyslu či v dalších průmyslových odvětvích.
 • Objemové směšování sirupu s vodou při přípravě slazeného nápoje.

Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.

 • Přestup tepla v cylindro-kónickém fermentačním tanku.
 • Elektrické vlastnosti potravin.
 • Laboratorní pasterizační stanice pro pasterizaci ovocných šťáv a dření s přímým ohmickým ohřevem.
 • Sušení v mikrovlnném poli, sušárna s mikrovlnným ohřevem.
 • Zařízení pro mechanické testování vzorků (bio)polymeru (creep + relaxace).
 • Volné téma z oblasti projektování, bilancování a ekonomiky.

Ing. Michal Netušil, Ph.D.

 • PCC Post-combustion capture.
 • Technicko-ekonomická studie separace CO2..

Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav, Ph.D.

 • Eliminace tvorby biofilmu ve fotobioreaktoru.
 • Vliv hydrodynamických podmínek na produkci mikrořas.

Ing. Stanislav Solnař, Ph.D.

 • Homogenizace ve vnitřních vestavbách.
 • Toroidní míchadla.