Nabídka témat bakalářských prací pro studijní program „Teoretický základ strojního inženýrství“ v akademickém roce 2023/2024.

Brožura s tématy a jejich popisem Ι pdf verze:

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • Zařízení a technologie pro recyklaci odpadního stavebního polystyrenu.
 • Zařízení pro skladování a dopravu vodíku.
 • Fotobioreaktory pro kultivaci řas v extrémních klimatických podmínkách.
 • Výroba a zpracování plně biologicky rozložitelných vláknových biokompozitů.
 • Technologie pro akumulaci tepla na bázi PCM Glauberovy soli.
 • Zařízení a technologie pro surovinovou recyklaci automobilových akumulátorů.
 • Vícerotorová míchací zařízení pro farmaceutický a kosmetický průmysl.
 • Reologické vlastnosti plastických trhavin z hlediska jejich zpracování.
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
 • Zařízení a technologie v chemickém průmyslu.
 • Stroje a zařízení v tukovém průmyslu.
 • Stroje a zařízení v papírenském průmyslu a výrobě celulózy.
 • Dekarbonizace v průmyslu.
 • Technologie akumulace anergie.
 • Chladící věže a jejich využití.
 • Oxygenační kapacita aeračního elementu.
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 • Drcení a mletí odpadů z údržby komunální zeleně/odpadních plastů/stavebních odpadů.
 • Zařízení pro přípravu nano-biouhlu.
 • Konstruování pyrolýzních reaktorů.
 • Metodika pevnostních výpočtů tlakových zařízení.
 • Projektování a konstruování zařízení pro vodíkové technologie.
 • Zpracovatelský průmysl ČR a Green Deal: Zlo nebo příležitost?
 • Materiálově-energetická recyklace odpadů v konceptu biorafinerie.
doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
 • Vývoj extruzního reometru.
 • Chlazení pohonu důlní lokomotivy.
 • Úprava standu pro studenou plasmu.
Ing. Martin Dostál, Ph.D.
 • Kapalinové výměníky tepla a návrh měřicí trati.
 • Měření tepelné vodivosti látek.
Ing. Jiří Moravec, Ph.D.
 • Moderní metody měření základních veličin v procesních zařízeních.
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek.
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel.
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě.
 • Výrobník sycených nápojů.
 • Linka pro čištění lahví.
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje.
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob.
 • Analýza cen zařízení linek potravinářského, chemického či spotřebního průmyslu.
 • Reologické vlastnosti látek.
Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.
 • Čištění a sanitace strojních zařízení v potravinářském průmyslu.
 • Konzumovatelné obaly a jejich výroba.
 • Moderní postupy indoor pěstování zemědělských plodin.
 • Moderní postupy a technologie pro výrobu bezpečných potravin.
 • Návrh zařízení pro přímý odporový ohřev ovocných dření.
Ing. Michal Netušil, Ph.D.
 • Práce s velkým objemem dat „Big data analysis“.
 • Bilancování systému.
 • Čištění vzduchu.
Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav, Ph.D.
 • Efektivní technologie pro skladování vodíku.
 • Vodík a výroba syntetických paliv.
 • Sterilizovatelný aerační element do fotobioreaktoru.
 • Fotobioreaktor využitelný v extrémních klimatických podmínkách.
Ing. Stanislav Solnař, Ph.D.
 • Moderní materiály 3D tisku pro zpracovatelský průmysl.
 • Přestup tepla v nehomogenních materiálech.