Bakalářský 4-letý studijní program „Strojírenství“, obor „Energetika a procesní technika“, specializace „Procesní technika“

Absolventi tohoto oboru se specializací „Procesní technika“ jsou vybaveni základními znalostmi výrobních technologií, které jim umožní samostatně řešit konstrukční návrhy a realizace zařízení, které aplikují při řízení výrobních procesů a linek v oblastech potravinářského, chemického nebo spotřebního průmyslu či odvětví biotechnologie a ochrany životního prostředí. Absolventi jsou vybaveni praktickými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní podílet se na komplexním řešení projektů, a to v rozsahu od výpočtů procesů a konstrukčních návrhů až po řízení a realizaci výrobních celků. Své uplatnění tak nalézají v inženýrských a dodavatelských firmách a dále i ve vlastních výrobních závodech, kde mohou působit v řízení provozu a údržby.

Směrové předměty oboru pro STR

Veškeré podklady pro studium jsou umístěny na MOODLE v sekci „Process Engineering“.

Nabídka témat bakalářských prací pro STR