Nabídka témat bakalářských prací pro 4-letý studijní program „Strojírenství“, obor „Energetika a procesní technika“, specializace „Procesní technika“ v akademickém roce 2020/2021

-> detailní informace o jednotlivých tématech
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • Reologické vlastnosti suspenzí mikrořas.
 • Míchání kapalin v kulových nádobách.
 • Zařízení pro míchání a homogenizaci moderních UHPC betonových směsí.
 • Návrh a odzkoušení laboratorního perličkového mlýnu pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2.
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
 • Přenos tepla plyn – kapalina v probublávané koloně.
 • Hydrodynamika a přenos hmoty v náplňové koloně.
 • Čištění odpadní vody ve sklářském průmyslu.
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 • Návrh konstrukce fotobioreaktoru s tenkou vrstvou kultivačního média.
 • Experimentální analýza energetické náročnosti mletí odpadů.
doc. Ing. Karel Petera, Ph.D.
 • Modelování distribuce světelného záření.
doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
 • Měření vlastností partikulárních látek.
 • Viskoelastické vlastnosti kolagenu.
 Ing. Martin Dostál, Ph.D.
 • Kapalinové výměníky tepla a návrh měřicí trati.
 • Konstrukce a použití teplotních čidel pro průmyslová měření.
 • Odparky, krystalyzátory.
Ing. Jiří Moravec, Ph.D.
 • COMMING SOON.
Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.
 • Měření elektrické vodivosti tuhých potravin.
 • Měření výkonových parametrů laboratorní rozprašovací sušárny.
 • Návrh stanice pro čištění a sanitaci laboratorní rozprašovací sušárny.
 • Návrh zařízení pro pasterizaci potravin s využitím přímého ohmického ohřevu.
Ing. Michal Netušil, Ph.D.
 • Filtrace vzduchu.
Ing. Stanislav Solnař
 • Statické vs. dynamické metody.
 • Měření radiativního tepelného toku.
 • Výměníky tepla v PC technice.
Ing. Viktor Vajc
 • CIP čištění výrobních linek
 • Ekologická chladiva
Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav
 • Promíchávání kultivačního média v deskovém fotobioreaktoru.
 • Aerace kultivačních systému pro produkci biomasy 3. generace.
 • Efektivní metody separace mikrořas z kultivačního média.
Ing. Martina Hladíková
 • Flokulace a biopolymery.
 • Alternativní materiály nahrazující plasty.