Absolventi doktorského studijního programu „Konstrukční a procesní inženýrství“ se zaměřením na procesní techniku

2023 Ing. Andrey Kutsay, Ph.D. Technologie a zařízení pro přeměnu odpadů v cenné formy chemických látek. 
2022 Ing. Viktor Vajc, Ph.D. Pool boiling of water-glycerine mixtures.
2022 Ing. Mehmet Ayas, Ph.D. Investigation and flow of non-newtonian fluids.
2021 Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav, Ph.D. Intenzifikace míchání a homogenizace kultivačního média ve fotobioreaktorech pro kultivaci mikrořas.
2021 Ing. Stanislav Solnař, Ph.D. Bezkontaktní měření součinitele přestupu tepla v procesních aparátech.
2021 Ing. Martin Žižka, Ph.D. Přestup tepla mezi plynem a kapalinou ve dvoufázových kontaktorech.
2016 Ing. Michal Pěnička, Ph.D Fluidní sušení kulových částic v periodickém režimu.
2016 Ing. Martin Závacký, Ph.D. Biogas production enhancement by ultrasonic disintegration of biomass.
2015 Ing. Martin Rosol, Ph.D. Zpracování a likvidace destilačních zbytků z výroby bioetanolu.
2015 Ing. David Hrušťák, Ph.D. Zvýšení produkce bioplynu iradiací ultrazvukem.
2014 Ing. Jaromír Štancl, Ph.D. Přímý ohmický ohřev potravinářských látek.
2014 Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. Technologie a zařízení pro předúpravu surovin při výrobě biopaliv.
2013 Ing. Ondřej Švec, Ph.D. Návrh distribučních vestaveb v reaktoru pro katalytickou oxidaci amoniaku
2013 Ing. Michal Netušil, Ph.D. Sušení zemního plynu.
2011 Ing. Jan Skočilas, Ph.D. Expanze škrobové suspenze v uzavřené formě.
2011 Ing. Jiří Moravec, Ph.D. Míchání koncentrovaných suspenzí.
2011 Ing. Dorin Ceres, Ph.D. Míchání suspenzí.
2010 Ing. Petra Svitáková, Ph.D. Vliv ultrazvuku na provoz bioreaktorů.
2010 Ing. Michal Šrámek, Ph.D. Čištění odplynů s využitím adsorpce a katalytické oxidace.
2009 Ing. Štepán Tutter, Ph.D. Čištění toxických odpadních vod – Fentonova reakce.
2009 Ing. Michal Nový, Ph.D. Tvorba úsad při přímém ohmickém ohřevu.
2009 Ing. Michael Šisler, Ph.D. Flowsheet simulation of particulate processes.