Absolventi magisterských studijních programů se specializací „Procesní technika“, „Procesní inženýrství“.

2024

Ing. Šimon Malý Výrobní linka biodegradovatelné kompozitní folie.
Ing. Vojtěch Pohanka Technicko-ekonomická analýza zvýšené oxygenace při čištění odpadních vod.
Ing. Václav Smrž Separace biometanu z bioplynu.
Ing. Karolína Volná Přestup tepla ve vsádkách míchaných míchadly se zakřivenými lopatkami.
Ing. Michal Vtípil Experimentální analýza vlivu geometrie ostří střižného mlýnu na velikost částic a energetickou náročnost rozpojení.

 

2023

Ing. Lukáš Adam Technologie a zařízení pro zpracování gastroodpadů v bioplynových stanicích. 
Ing. Pavel Mareš Vývoj nových typů statických směšovačů pro trubkové fotobioreaktory. 
Ing. Anna Deáková Technologie a zařízení pro čištění upotřebeného kuchyňského oleje. 
Ing. Jaromír Pour Separace CO2 z bioplynu.
Ing. Filip Randák Aplikace pro návrh ejektoru.
Ing. Karel Šnokhous Fotobioreaktory pro kultivaci mikrořas v extrémních klimatických podmínkách.
Ing. Martin Vejvoda Laboratorní autosampler.
Ing. Martin Zvěřina Technologie výroby biometanu z bioplynu pomocí inovativní hybridní technologie typu membrána-adsorpce.

 

2022

Ing. Tomáš Vonka Intenzifikace promíchávání a homogenizace kultivačního média v deskovém fotobioreaktoru.
Ing. Harish Balakrishnan Experimental stand for observation of a suspension flow in a pipe.
Ing. Ege Temiz Kaan Optimization of heat transfer between fluid stream and heat transfer surface.
Ing. Jan Černý Přirozená konvekce v průmyslových aparátech.
Ing. Jonáš Kareis Kryogenní separace CO2 ze spalin.
Ing. Adam Krupica Míchání v kulových reaktorech a zásobnících.
Ing. Jan Pipek Experimentální analýza provozních podmínek mlýnu pro výrobu cvrččí mouky.
Ing. Miroslav Kos Laboratorní adsorpční jednotka.
Ing. Daniel Kříž Termodynamické oběhy pracující v nadkritické oblasti.
Ing. Jakub Lojek Přenos tepla mezi šnekem a kapalinou.
Ing. Lukáš Bohata Separace rtuti ze spalin ve spalovně odpadů.
Ing. Martin Matějec Technicko-ekonomická analýza linky na výrobu SNG.
Ing. Viktor Mojžiš Experimentální analýza účinnosti separace CO2 z modelového emisního plynu pomocí membránového procesu. 
Ing. Janakiraman Kubendran Power consumption of impellers at non-standard liquid level in tank.

 

2021

Ing. Dan Bachtík Návrh extrudéru pro výrobu L-profilů.
Ing. Jonáš Gilík Návrh kontejnerové technologie pro konverzi odpadního CO2 na metanol.
Ing. Daniel Jakub Hrtus Experimentální testování polymerních membrán pro separaci CO2 z emisních plynů.
Ing. Martin Lipták Energetické potřeby malého podniku.
Ing. Jakub Nováček Hydrodynamicky optimalizovaná míchadla pro technologie čištění a úpravy vod.
Ing. Vojtěch Klimovič Návrh aeračního elementu pro deskový fotobioreaktor.
Ing. Lukáš Pavel Kondenzace s přímým kontaktem médií.
Ing. Petr Půlpán Návrh metanizační linky.
Ing. Davide Roletto CFD simulation of hydrodynamic conditions in flat panel photobioreactor.
Ing. Alessandro Sechi Production of ceramic aggregates in rotaty furnace.
Ing. Jan Sýkora Hydraulické separační procesy v technologii úpravy oplachových vod.
Ing. Jiří Svoboda Tepelná analýza požárního uzávěru.
Ing. Kaplan Ozgur Tarik CFD simulation of sedimentation of small particles.
Ing. Martin Tauer Zařízení pro míchání a homogenizaci suspenze papíroviny.
Ing. Kryštof Ženkl Experimentální analýza a modelování energetické náročnosti rozpojování pšeničné slámy.

 

2020

Ing. Ondřej Aulich Kompaktní výměníky tepla
Ing. Václav Bímon Mletí odpadů s lignocelulózovým základem
Ing. Matouš Bolek Pneumatická doprava práškového materiálu
Ing. Mathew Dimmock Optimisation of spray dryer with nebulisation head
Ing. Martin Hejtmánek Termoelektrický jev a jeho využití v procesním průmyslu
Ing. Kryštof Krupanský Aplikace 3D tisku pro stavbu zařízení v chemickém a potravinářském průmyslu
Ing. Josef Koláčný Membránová separace CO2 z emisních plynů
Ing. Tomáš Křivský Termohydraulický model smyčky S-ALLEGRO
Ing. Martin Malý Laboratorní elektrický kalorimetr
Ing. Jan Medek Kalibrace termoaktivních (TLC) barev
Ing. Jakub Miškovský Bioplynová stanice s upgradem na biometan
Ing. Jan Pavlíčko Pilotní jednotka s absorpčním oběhem pro produkci práce
Ing. Martin Pekař Technicko-ekonomická studie gasifikace odpadů
Ing. Igor Posvezhin Technologie rozpojení buněčných stěn mikrořas
Ing. Filip Prokop Charakterizace partikulárních látek získaných při filtraci prachu
Ing. David Stoklas Návrh kontejnerové technologie pro konverzi CO2 na CH4

 

2019

Ing. Jan Bauer Procesní charakteristika dispergačního zařízení stator-rotor
Ing. Martina Hladíková Výroba potravinářských produktů s nízkým podílem laktózy
Ing. Gokul Sai Namburi CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a pitched six-blade turbine impeller
Ing. Prashant Natarajan CFD simulation of flow in fish tanks
Ing. David Ježek Návrh extrudéru
Ing. Zuzana Linhartová Numerické simulce proudění v ucpávce kompresoru
Ing. Iskander Timirov CO2 jako surovina pro výrobu chemikálií
Ing. Petr Zamazal Technologie zpracování rybích odpadů v konceptu biorafinerie
Ing. Radomír Filip Modelování pohybu makrořas s využitím CFD
Ing. Malav Soni CFD analysis of particulate flow
Ing. Venkat Subbiah Decentralized hydrogen production technology
Ing. Luis Torres Tapia CFD analysis of heat transfer in agitated vessel with draft tube
Ing. Eduardo Duque Dussan Coffe beans dryer for decentralized purposes
Ing. Alav Tugsan Model of polymer melt flow in exrtuder screw
Ing. Nikita Kozlov Bilance technologie výroby vodíky gasifikací dřevní štěpky
Ing. Jan Štípek Měření reologických vlastností kolagenní hmoty
Ing. Karel Ilavský Přestup tepla v cylindricko-kónickém fermentačním tanku
Ing. Petr Morávek Návrh extrudéru pro cévní náhrady
Ing. Milan Novák Zpracování a čištění syntézního plynu
Ing. Jan Papoušek Bilance pyrolýzy odpadů s lignocelulózovým základem
Ing. Alexandr Ussik Laboratorní absorpční jednotka
Ing. Stanislav Viktora Způsoby separace CO2
   

 

2018

Ing. Matouš Anděl Technologie pyrolytického zpracování odpadů
Ing. Mgr. Tereza Budínová Návrh a výroba prototype laboratorního reaktoru z vysoce odolných konstrukčních materiálů
Ing. Hector Calvopina CFD simulation of heat transfer in and agitated vessel with a draft tube
Ing. Jakub Červený Laboratorní deskový fotobioreaktor
Ing. Marek Daniel Adsorpční jednotka na výrobu kyslíku
Ing. Jan Chvátal Drcení odpadů
Ing. Rahul Kumar Gautam Fouling in process apparatusses
Ing. Lucie Marcalíková Hydrocyklon pro modelování odlučivosti koksu
Ing. Marek Mikulec Plnička a uzavíračka lahví
Ing. Aleš Skuhrovec Návrh laboratorního termoreaktoru
Ing. Šimon Stibůrek Utěsňování hřídelů tlakových nádob zpracovávajících abrazívní materiály
Ing. Farid Ismayilov Waste CO2 as a raw material to produce methanol
Ing. Rahim Jalilov Waste gasification technology
Ing. Udit Negi Model of polymer melt flow in extruder screw
Ing. Robin Schweika Absorpční chlazení
Ing. Sujit Prakash Patil Comparison of the aggregate suction components
Ing. Jakub Tauer Ejektor pro odsávání inertů a kondenzátu z odparky
Ing. J.R. Ronzon Tirado Investigation of the particle movement in rotary kiln
Ing. Alikhan Uteyev Bioethanol production technology from waste in Kazakhstan
Ing. Martin Vaněk Analýza vlivu rozmístění sušených objektů na proces sušení

 

2017

Ing. Jiří Cebak Návrh linky na zpracování práškového materiálu
Ing. Alexandr Fernando Simulační model výroby HNO3 v Excelu
Ing. Jan Dymák Přestup tepla v airlift reaktoru
Ing. Roman Formánek Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných látek z mikrořas
Ing. Matouš Jakubec Modulární laboratorní zařízení pro stanovení procesní charakteristiky dvoufázového toku
Ing. Alexandr Kolomiets Procesní charakteristiky míchadel Visco-Jet
Ing. Ladislav Liebig Bilance děliče vzduchu
Ing. Toan Luong Návrh ejektorů proo linku na výrobu dusičnanu amonného
Ing. Petr Seghman Lignocelulózová bioetanolová biorafinerie
Ing. Karel Tomášek CFD simulace v mechanicky míchané nádobě
Ing. Viktor Vajc Var
Ing. Salman Azizov Environmental-friendly technology for cellulosic fibre extraction for biorefinery
Ing. Arunanshu Chakravarty CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel
Ing. Yuvaprabhu Manoharan Optimizing of the sequential line
 

 2016

Ing. Vojtěch Bělohlav Návrh modelových efektivních fotobioreaktorů
Ing. Jiří Bojas Distribuce rozpuštěného CO2 v pivním sudu
Ing. Yusuf Elmacioglu CFD simulation of flow in fish tanks
Ing. Petr Fišer Hydrodynamicky optimalizovaná míchadla
Ing. Jaroslav Hanák CFD simulace proudění v nádrži pro chov ryb
Ing. Ondřej Kubíček Míchání polydisperzních průmyslových suspenzí
Ing. Jagannath Nandi CFD simulation of impinging jet
Ing. Anvish Patel Biogas plant as a waste processing technology in India
Ing. Michal Petrov Optimalizace linky na plnění sudů
Ing. Ondřej Potočiar Modelování míchání velkoobjemových reaktorů a bioreaktorů
Ing. Petr Procházka Laboratorní jednotka pro separaci tuhých částic z kapaliny
Ing. Antonín Setnička Macerátor v průmyslovém měřítku
Ing. Stanislav Solnař TOIRT – teplotní oscilace slouží k měření
Ing. Jan Šimral Vliv inertního plynu na provoz sušící části papírenského stroje