Doktorský studijní program „Konstrukční a procesní inženýrství“

Na základě hlubokých teoretických znalostí a dalších dovedností je absolvent schopen komplexně řešit, objektivně hodnotit a formulovat dosažené původní výsledky zadaného úkolu VaV, včetně jejich mezinárodní prezentace nebo realizace, a to i s přihlédnutím k jejich duševní ochraně. Takto připravený absolvent je v průmyslové sféře schopen s využitím nejmodernějších postupů a trendů navrhovat technologie, stroje a zařízení ve specializovaných oblastech jako např. procesy, zařízení a linky pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl, biotechnologie a průmyslovou ekologii a dále pro průmysl farmaceutický, plastikářský, hydrometalurgický a příbuzná odvětví.

Aktuálně řešená témata disertačních prací na Ústavu procesní a zpracovatelské techniky.

Nabídka rámcových témat doktorského studia Ústavu procesní a zpracovatelské techniky.

Podmínky a průběh doktorského studia na FS ČVUT.