Absolventi bakalářských studijních programů Teoretický základ strojního inženýrství a Strojírenství v oboru Energetika a procesní technika se zaměřením na procesní techniku

2023

Ondřej Dvořáček Technologie extrakce aromatických látek z bylin.
Mikuláš Melichar Návrh formy pro výrobu konzumovatelných obalů.
Lucie Scholleová Separation of microalgae from culture medium using flocculant.
Giang Truong Nguyen Heat transfer of electronic device cooling.

2022

Adam Bejšák Aerace deskového fotobioreaktoru.
Jakub Čech Dávkování papírové vlákniny v automatickém stroji pro výrobu sazenic.
Richard Holeček Návrh linky na výrobu konzumovatelných obalů.
Jana Kvapilová Nové technologie uchování potravin.
Tomáš Vodenka Dávkování substrátu v automatickém stroji pro výrobu sazenic.
Michal Vtípil Návrh systému dávkování drcené lignocelulózové biomasy do laboratorního nožového mlýnu.
Jan Ledvinka Energetická náročnost rozpojení hornin a minerálů.
Matouš Beran Výroba a zpracování nanoprášků pro potravinářský průmysl.
Kryštof Dudek Separace mikrořas z kultivačního média.
jakub Jankovec Laboratorní tenkovrstvý fotobioreaktor.
Paranjit Pareshbhai Patel Automatic characterization of particulate matter by sedimentation.
Ali Sadig Mechanical stability of carbon fibre reinforced composite pipe for ion accelerator research facility.

2021

Adam Lukáš Systém hašení mlhou.
Anz Qais Elia Hanna CFD analysis of feed pellets in fish tank.
Baťhová Agáta Porovnání emisí CO2 v životním cyklu elektromobilu a automobilu se spalovacím motorem.
Deáková Anna Technologie záchytu a zpracování CO2 v konceptu biorafinerie.
Ďurkovičová Barbora Návrh olejové nádoby pro mazací systém motoru studentské formule.
Malý Šimon Energetická optimalizace technologického procesu.
Mareš Pavel Nové postupy v pivovarnictví.
Pour Jaromír Experimentální testování polymerních membrán pro separaco CO2 z emisních plynů.
Smrž Václav Zkapalňování a využití LNG.
Šnokhous Karel Optimalizace konstrukce deskového fotobioreaktoru pro kultivaci mikrořas v polárních klimatických podmínkách.
Volf Ondřej Vytlačovací hlava pro vyfukování vláken z taveniny polymeru.
Volná Karolína Čištění odpadní vody ve sklářském průmyslu.
Vejvoda Martin Tokové vlastnosti tavenin polymerů.

 

2020

Arslanturk Serdad Can Rheology of collagen material
Attalah Hadeel Flow properties of collagen matter
Černý Jan Čajovar
Kareis Jonáš Skládkovat nebo spalovat odpady – ekonomika versus vliv na životní prostředí
Kédl Martin Membránové technologie v průmyslu
Kos Miroslav Technologie výroby etanolu 2.generace
Krupica Adam Technologie separace mikrořas z vodného prostředí
Lojek Jakub Tvorba umělého sněhu
Matějec Martin Stroje a zařízení v lihovarnictví
Miardi Ahsanulnas Experimental and CFD analysis of feed pellets in fish tank
Mojžíš Viktor Výpočet vlastních frekvencí rotorů procesních zařízení
Sieratovský Jan Přenos hmoty a tepla v míchaném reaktoru
Usman Ullah Rehmat Ullah Light propagation in algae photobioreactors
Suleiman Abubakar Shola Thermochromic liquid crystals as a temperature indicators

 

2019

Bachtík Dan Návrh vytlačovací hlavy extrudéru
Klimovič Vojtěch Experimentální stanovení charakteristiky odstředivého čerpadla
Pavel Lukáš Strojní zařízení pro výrobu sýrů
Vonka Tomáš Návrh varny domácího mikropivovaru
Vyhlídal Patrik Problematika měření povrchové teploty pomocí tepelných krystalů
Ženkl Kryštof Konstrukce a provoz zařízení pro farmaceutický průmysl

 

2018

Douda Jakub Protikorozní ochrana strojů a zařízení
Elhosiny A.M. Ibrahim Power characteristics of impellers
Gilík Jonáš Extrudér pro medicínské aplikace
Hodek Martin Dochlazování turbovrtulového motoru
Hrtus Jakub Daniel Konstruování uzavřených fotobioreaktorů
Křivský Tomáš Zařízení pro dopravu vysokoviskózních látek a suspenzí
Lipták Martin Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů
Medek Jan Pyrolýza v praxi
Nováček Jakub Biofiltrační jednotka pro čištění plynů
Pavlíček Petr Tok heterogenních látek potrubím
Štrobl Ondřej Olejový chladič turbovrtulového motoru
Stoklas David Transportní vlastnosti kolagenu
Streltsov Nikita Zařízení pro míchání průmyslových suspenzí
Tauer Martin Linka na třídění odpadů a biomasy pro jejich následné zpracování
Voldřich Antonín Výrobní proces vstřikování kompozitního materiálu

 

2017

Ježek David Zařízení pro zpracován plastů
Novák Milan Zpracování medu
Urban Marek Měření teplot v mikrovlnném poli
Hejtmánek Martin Aditivní výrobní technologie a jejich využití v procesní technice
Ilavský Karel Návrh varny mikropivovaru
Kratejl Daniel Tokové vlastnosti tavenin polymerů
Krupanský Kryštof Strojní zařízení pro výrobu cukru
Lukáš Jiří Parametry procesu vstřikování plastů
Viktora Stanislav Zařízení pro výrobu pitné vody
Kozlov Nikita Technologie 3D tisku v procesní technice
Kret Peter Vliv míchání na účinnost flokulace
Malý Martin Laboratorní zařízení pro mísení partikulárních látek
Morávek Petr Návrh šneku extrudéru
Sýkora Jan Čištění odpadních vod od ropných produktů v průmyslové budově
Sýkora Svatopluk Návrh cylindricko-kónického fermentačního tanku s nepřímým chlazením
 

 2016

 Kadyr Erasyl Laboratorní perličkový mlýn
 Uteyev Alikhan Univerzální laboratorní jednotka pro hydrotermické zpracování suroviny
 Posvezhin Igor HTRI aneb výpočty výměníků tepla
 Vykoukal Matěj Měření elektrické vodivosti kolagenu
 Anděl Matouš Pyrolitcké zpracování odpadů
 Bauer Jan Zásady konstruování bioreaktorů v technologiích výroby pokročilých biopaliv
 Bílková Tereza Reaktory a bioreaktory ve farmaceutickém průmyslu
 Červený Jakub Moderní biorafinerie
 Chvátal Jan Zařízení pro zpracování plastů a bioplastů
 Timirov Iskander Technologie výroby bioetanolu 2.generace
 Linhartová Zuzana Výroba a úprava stlačeného vzduchu
 Marcalíková Lucie Měření velikosti částic v průmyslových suspenzích
 Mikulec Marek Filtrace v technologii výroby piva