Examples of industrial projects and cooperation in last two years. More can be found in system V3S.

2019

 • HLADÍKOVÁ, M., T. JIROUT a J. SKOČILAS. Separace submikronových částic – rešerše. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • SKOČILAS, J. et al. Analýza rychlostního pole proudu vzduchu uvnitř experimentální sušárny. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • KROSSL, M. et al. Vývoj nové technologie výpalu lehkého keramického kameniva – 4. etapová zpráva. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • KROSSL, M. et al. Vývoj nové technologie výpalu lehkého keramického kameniva – 3. etapová zpráva. [Technická zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • SKOČILAS, J., T. JIROUT a H. CHLUP. Analýza extruze multikomponentního materiálu. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • JIROUT, T., J. SKOČILAS a J. SOUKUP. ANALÝZA VIBRACÍ TŘÍDIČE JEMNÝCH ČÁSTIC NA JEDNOTCE CHEZACARB. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • SKOČILAS, J., T. JIROUT a M. AYAS. Optimalizace procesu krystalizace. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • DITL, P. a J. MORAVEC. Feasibility studies of industrial implementation. [Výzkumná zpráva] 2019.
 • DITL, P. a P. PROCHÁZKA. Rules for scaling-up of electrocoagulation reactor. [Výzkumná zpráva] 2019.

2018

 • DITL, P. a P. PROCHÁZKA. Quasi-optimized geometry design of laboratory scale continuous flow electrocoagulation reactor. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • SKOČILAS, J. Optimalizace hydrodynamiky nanášení povrchové vrstvy na transparentní desky. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • DOSTÁL, M. a J. MORAVEC. Krystalizátor KCl-NaCl-H2O. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • JIROUT, T. návrh a optimalizace zásobníku koksu. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • SKOČILAS, J. a H. CHLUP. Creepové testy cévních náhrad a jejich komponent. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Odbor biomechaniky, 2018. Zpráva č. 12105/18/34.
 • ŠTANCL, J., H. CHLUP a R. ŽITNÝ. Využití oscilační reometrie a měření reologických vlastností kolagenních houbiček ke krytí ran, cévních náhrad na bázi kolagenu a surové kolagenní hmoty pro výrobu cévních náhrad. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018.
 • ŠTANCL, J., H. CHLUP a R. ŽITNÝ. Měření reologických vlastností vzorků hmoty na bázi rybího kolagenu. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018.
 • MORAVEC, J. a J. SKOČILAS. REOLOGICKÉ VLASTNOSTI SMĚSI SILGEL 612A + SILGEL 612B. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • DITL, P. a P. PROCHÁZKA. Concept of electrocoagulation flocks fragmentation and averaging method – report. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • DITL, P. Metodika stanovení třídy silničního prachu. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • MARCALÍKOVÁ, L., T. JIROUT a L. KRÁTKÝ. Hydrocyklon pro modelování koksu. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2018.
 • BERAN, M., J. DRAHORÁD a J. SKOČILAS. Protokol o měření kinetiky sušení preparátu Nutriose v rámci projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • SKOČILAS, J. a R. ŠULC. Odhad tepelných ztrát vybraných zařízení ve výrobní hale firmy Dr. Otker, s.r.o.. [Výzkumná zpráva] 2018. Zpráva č. 2018-12118_ZP_Su-01.
 • ŠULC, R. Odplynění plastifikační lázně. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • DITL, P. a R. ŠULC. Chladící a výměníková stanice. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • KRÁTKÝ, L., P. PROCHÁZKA a T. JIROUT. Experimental tests of separation unit in configuration – FITO cartridge, nutsch. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2018.
 • KROSSL, M. et al. Vývoj nové technologie výpalu lehkého keramického kameniva – 2. etapová zpráva. [Technická zpráva] 2018.
 • KROSSL, M. et al. Vývoj nové technologie výpalu lehkého keramického kameniva – 1. etapová zpráva. [Technická zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2018.
 • SKOČILAS, J., P. HOFFMAN a T. JIROUT. Průběžná zpráva o shrnutí výsledků v Etapě I projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033. [Technická zpráva] 2018.
 • SKOČILAS, J., P. HOFFMAN a T. JIROUT. Protokol o zkušebním měření projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033. [Technická zpráva] 2018.

2017

 • MORAVEC, J. Návrh ejektoru pro odsávání odparky. [Technická zpráva] 2017.
 • SKOČILAS, J., P. HOFFMAN a T. JIROUT. Výkresová dokumentace projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033. [Technická zpráva] 2017.
 • KRÁTKÝ, L. et al. Znalecký posudek k případu „Rekonstrukce sila Blovice“. [Technická zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2017. Zpráva č. 06/VaV-ZP/2017.
 • KRÁTKÝ, L., R. ŠULC a T. JIROUT. Odborné posouzení záměru realizace projektu „Výroba minerálního oleje Šternberk“ – ODBORNÉ POSTŘEHY. [Technická zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2017.
 • JIROUT, T. Studie míchání fermentorů pro výrobu bio-etanolu. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2017.
 • JIROUT, T., L. KRÁTKÝ a J. ŠTANCL. Hydrodynamika a přestup tepla v laboratorní biofiltrační jednotce. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2017. Zpráva č. FV10790/2017.
 • JIROUT, T. a D. JIROUTOVÁ. Overview of facilitation of material flow from hopper. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2017.
 • MORAVEC, J. a T. JIROUT. Reologické vlastnosti směsí UHPC. [Výzkumná zpráva] 2017.
 • JIROUT, T. a L. KRÁTKÝ. Optimalizace procesů a zařízení v lince přípravy viskózy. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2017.
 • ŠTANCL, J., M. DOSTÁL a J. SKOČILAS. Výpočet chlazení CK tanků 3500 hl a 4500 hl – pivovar Starobrno. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2017.
 • HERMAN, A. et al. Viskoelastické vlastnosti voskových směsí. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Zpráva č. U12133/2017/024.
 • DOSTÁL, M. Úprava technologie výroby viskózy: odparka Ebner – etapa II. [Výzkumná zpráva] 2017.
 • DOSTÁL, M. Úprava technologie výroby viskózy: odparka Ebner – etapa I. [Výzkumná zpráva] 2017.
 • SKOČILAS, J., P. HOFFMAN a T. JIROUT. Výpočtová zpráva návrhu rozprašovací sušárny projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 Koncepce a pevnostní výpočty. [Výzkumná zpráva] 2017.
 • HOFFMAN, P., J. SKOČILAS a T. JIROUT. Výpočtová zpráva návrhu rozprašovací sušárny projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. TG02010033.
 • KRÁTKÝ, L., T. JIROUT a V. BĚLOHLAV. Laboratorní technologie pro expanzní destilaci PET odpadů. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2017.
 • KRÁTKÝ, L. a T. JIROUT. Návrh technologie výroby prášku PEI pro 3D tisk. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2017.
 • KRÁTKÝ, L., T. JIROUT a P. PROCHÁZKA. Separability factor of gravity settler without central disc. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2017.
 • KRÁTKÝ, L., T. JIROUT a P. PROCHÁZKA. Stanovení odlučivosti separátoru v konfiguraci gravitačního usazováku. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2017.
 • KRÁTKÝ, L. et al. Utěsňování hřídelů míchadel tlakových nádob zpracovávajících abrazívní materiály. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2017.
 • KRÁTKÝ, L., R. ŠULC a T. JIROUT. Vývoj demonstrační linky technologie výroby biouhlu termickým rozkladem kalů z ČOV. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2017.
 • SKOČILAS, J., H. CHLUP a R. ŽITNÝ. Creepové testy cévních náhrad. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Zpráva č. 12105/17/19.
 • ŠTANCL, J. et al. Měření reologických vlastností hmoty na bázi rybího kolagenu a z ní vyrobené cévní náhrady. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Zpráva č. 12105/17/23.
 • SKOČILAS, J., T. JIROUT a P. HOFFMAN. Etapa III – Basic design nového zařízení. [Výzkumná zpráva] 2017.
 • SKOČILAS, J., T. JIROUT a P. HOFFMAN. Etapa II – návrh opatření vedoucí k optimalizaci procesu. [Výzkumná zpráva] 2017.
 • SKOČILAS, J., T. JIROUT a P. HOFFMAN. Etapa I – Analýza současného stavu sušení. [Výzkumná zpráva] 2017.
 • SKOČILAS, J. Metodika stanovení homogenity barvy v rozmíchané hmotě. [Výzkumná zpráva] 2017.
 • MORAVEC, J., S. SOLNAŘ a J. SKOČILAS. Analýza mrtvých zón a singularit ve ventilu. [Výzkumná zpráva] 2017.
 • SKOČILAS, J. Analýza mrtvých zón a singularit ve ventilu – etapa II: návrh zjednodušené potrubní sítě. [Výzkumná zpráva] 2017.
 • ŠULC, R. a J. SKOČILAS. Odhad tepelných ztrát vybraných zařízení ve výrobní hale firmy Valeo tepelné výměníky s.r.o. [Výzkumná zpráva] 2017.

2016

 • KRÁTKÝ, L. a JIROUT, T. Filtrace roztoku TEA na výrobě POX. Litvínov: Unipetrol RPA, s.r.o.. 2016
 • KRÁTKÝ, L., JIROUT, T., a MORAVEC, J. Základní konstrukční uspořádání flash-separátoru. Měšice: EGIPLUS. 2016
 • KRÁTKÝ, L., JIROUT, T., a MORAVEC, J. Návrh konstrukčního uspořádání expanzní hlavy extrudéru pro flash destilaci PET odpadů. Měšice: EGIPLUS. 2016
 • KRÁTKÝ, L. a JIROUT, T. Variantní řešení vrtaných trysek pro hasicí systémy. Modletice: Brema. 2016
 • KRÁTKÝ, L., et al. Review of NLGG potential for its application in selected industries. 2016
 • KRÁTKÝ, L., JIROUT, T., a ŽÁKOVÁ, Terezia. 3D model of containerized sludge dewatering technology intensified by statix mixer. Chráštany: AMCON Europe s.r.o.. 2016
 • LUKAVSKÝ, J., KRÁTKÝ, L., a JIROUT, T. Znalecký posudek – Poškození ucpávek CK 738D reaktorů 103.04A/B. Chotěboř: Tenez a.s.. 2016, 22/VaV-ZP/206.
 • PROCHÁZKA, P. a KRÁTKÝ, L. Kontinuální separační jednotka tuhá fáze-kapalina. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky. 2016
 • FORMÁNEK, R. a KRÁTKÝ, L. Technické zhodnocení metod dezintegrace buněčných stěn mikrořas z hlediska průmyslového využití. Technická 4, Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky. 2016