Examples of industrial projects and cooperation in last two years. More can be found in system V3S.

2022

 • ŠTANCL, J. Výpočet chlazení CK tanků 2 400 hl – pivovar Samson České Budějovice. [Technická zpráva] 2022. Zpráva č. 12118-830-830210.

2021

 • ŠTANCL, J. et al. Optimalizace zařízení pro výrobu konzumovatelných kelímků – souhrnná závěrečná zpráva. [Technická zpráva] 2021. Zpráva č. 12118-830-8302028B001.
  KRÁTKÝ, L., T. JIROUT a J. HORNÍK. Technická analýza havárie reaktoru R-304. [Technická zpráva] 2021.

2020

 • ŠTANCL, J., J. SKOČILAS a P. HOFFMAN. Posouzení stávajícího stavu sušící linky pro sušení jablečných kostiček a návrh opatření pro zlepšení jejího provozu. [Technická zpráva] 2020. Zpráva č. 12118-830-8302013B001.
 • KRÁTKÝ, L. Znalecký posudek k obchodnímu případu „Ormonde Organics International, s.r.o. – Česká podnikatelská pojištovna“. [Technická zpráva] 2020. Zpráva č. 01/VaV-ZP/2020.
 • KRÁTKÝ, L. a T. JIROUT. Technický rozbor havarovaného reaktoru R-302. [Technická zpráva] 2020.
 • KRÁTKÝ, L., T. JIROUT a P. HOFFMAN. Základní technická revize reaktoru R-305. [Technická zpráva] 2020.
 • KRÁTKÝ, L. a T. JIROUT. Základní technická revize výměníku tepla EA-203A. [Technická zpráva] 2020.
 • CHLUP, H. et al. Tvorba a rozpustnost malých bublin plynu a jejich monitoring I.. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2020. Zpráva č. 12105/20/25.
 • MORAVEC, J. et al. Metodika návrhu míchaných aparátů pro čištění a úpravu vody. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2020.
 • SEGHMAN, P. Mutual Influence of Syngas Components during Syngas Improving using Membrane Operations. [Výzkumná zpráva] 2020.
 • KRUPICA, A. a L. KRÁTKÝ. Technology to separate microalgae from water batch. [Výzkumná zpráva] 2020.

2019

 • HLADÍKOVÁ, M., T. JIROUT a J. SKOČILAS. Separace submikronových částic – rešerše. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • SKOČILAS, J. et al. Analýza rychlostního pole proudu vzduchu uvnitř experimentální sušárny. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • KROSSL, M. et al. Vývoj nové technologie výpalu lehkého keramického kameniva – 4. etapová zpráva. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • KROSSL, M. et al. Vývoj nové technologie výpalu lehkého keramického kameniva – 3. etapová zpráva. [Technická zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • SKOČILAS, J., T. JIROUT a H. CHLUP. Analýza extruze multikomponentního materiálu. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • JIROUT, T., J. SKOČILAS a J. SOUKUP. ANALÝZA VIBRACÍ TŘÍDIČE JEMNÝCH ČÁSTIC NA JEDNOTCE CHEZACARB. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • SKOČILAS, J., T. JIROUT a M. AYAS. Optimalizace procesu krystalizace. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2019.
 • DITL, P. a J. MORAVEC. Feasibility studies of industrial implementation. [Výzkumná zpráva] 2019.
 • DITL, P. a P. PROCHÁZKA. Rules for scaling-up of electrocoagulation reactor. [Výzkumná zpráva] 2019.

2018

 • DITL, P. a P. PROCHÁZKA. Quasi-optimized geometry design of laboratory scale continuous flow electrocoagulation reactor. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • SKOČILAS, J. Optimalizace hydrodynamiky nanášení povrchové vrstvy na transparentní desky. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • DOSTÁL, M. a J. MORAVEC. Krystalizátor KCl-NaCl-H2O. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • JIROUT, T. návrh a optimalizace zásobníku koksu. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • SKOČILAS, J. a H. CHLUP. Creepové testy cévních náhrad a jejich komponent. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Odbor biomechaniky, 2018. Zpráva č. 12105/18/34.
 • ŠTANCL, J., H. CHLUP a R. ŽITNÝ. Využití oscilační reometrie a měření reologických vlastností kolagenních houbiček ke krytí ran, cévních náhrad na bázi kolagenu a surové kolagenní hmoty pro výrobu cévních náhrad. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018.
 • ŠTANCL, J., H. CHLUP a R. ŽITNÝ. Měření reologických vlastností vzorků hmoty na bázi rybího kolagenu. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018.
 • MORAVEC, J. a J. SKOČILAS. REOLOGICKÉ VLASTNOSTI SMĚSI SILGEL 612A + SILGEL 612B. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • DITL, P. a P. PROCHÁZKA. Concept of electrocoagulation flocks fragmentation and averaging method – report. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • DITL, P. Metodika stanovení třídy silničního prachu. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • MARCALÍKOVÁ, L., T. JIROUT a L. KRÁTKÝ. Hydrocyklon pro modelování koksu. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2018.
 • BERAN, M., J. DRAHORÁD a J. SKOČILAS. Protokol o měření kinetiky sušení preparátu Nutriose v rámci projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • SKOČILAS, J. a R. ŠULC. Odhad tepelných ztrát vybraných zařízení ve výrobní hale firmy Dr. Otker, s.r.o.. [Výzkumná zpráva] 2018. Zpráva č. 2018-12118_ZP_Su-01.
 • ŠULC, R. Odplynění plastifikační lázně. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • DITL, P. a R. ŠULC. Chladící a výměníková stanice. [Výzkumná zpráva] 2018.
 • KRÁTKÝ, L., P. PROCHÁZKA a T. JIROUT. Experimental tests of separation unit in configuration – FITO cartridge, nutsch. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2018.
 • KROSSL, M. et al. Vývoj nové technologie výpalu lehkého keramického kameniva – 2. etapová zpráva. [Technická zpráva] 2018.
 • KROSSL, M. et al. Vývoj nové technologie výpalu lehkého keramického kameniva – 1. etapová zpráva. [Technická zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2018.
 • SKOČILAS, J., P. HOFFMAN a T. JIROUT. Průběžná zpráva o shrnutí výsledků v Etapě I projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033. [Technická zpráva] 2018.
 • SKOČILAS, J., P. HOFFMAN a T. JIROUT. Protokol o zkušebním měření projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033. [Technická zpráva] 2018.